Hoppa till huvudinnehåll

Kulturpuls

Kulturpuls är ett socialt projekt med kultur som verktyg för barn och ungdomar, under skoltid, i Skäggetorp och Berga. I Kulturskolans regi drivs verksamheten på Rosendalskolan i Skäggetorp och på Bäckskolan i Berga.

Kulturpuls började som ett projekt under våren 2017 med syfte att göra kulturverksamhet tillgängligt för barn och ungdomar i socialt utsatta områden. Hösten 2017 blev Kulturpuls permanent.

Kulturpuls för barn 6-8 år

I förskoleklass, erbjuds Musik i grupp tillsammans med pedagoger från Kulturskolan vid ett tillfälle i veckan, samt via träffar, så kallade Onsdagspuls, där barn, föräldrar och pedagoger träffas tillsammans som ett sätt att engagera sig i barnets intresse. Exempel på aktiviteter på Onsdagspuls är att äta tillsammans, lyssna på en konsert eller föreläsning och skapa viktiga dialoger, sociala nätverk och språkutveckling.

I årskurs 1 och 2 får man utöva:

  • Musik
  • Dans
  • Bild och form
  • Teater

Man utövar sitt ämne vid ett tillfälle/vecka till och med årskurs 2, samt träffas/uppträder på Onsdagspuls som arrangeras några gånger per termin. 

Här finns Kulturpuls!

Berga och Skäggetorp erbjuder Kulturskolans professionella pedagoger möjlighet att utöva någon av Kulturskolans fyra kreativa områden:

  • Musikinstrument
  • Dans
  • Bild och form
  • Teater

Detta främst för att göra kulturaktiviteter tillgängligt för ungdomar men också för att minska klyftorna mellan Kulturskolan och dessa stadsdelar.

Katarina Jakobsson

Verksamhetsansvarig Kulturpuls Kulturskolan

Till e-postformulär för Katarina Jakobsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 42 83

Senast uppdaterad den 16 februari 2024