Inbjudan till att lämna anbud på; Drift avseende Stångebro inklusive Saab Arena

Stångebro Sportfält med Saab Arena är kommunens största anläggning för idrott och evenemang och för vilket Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig.

Den upphandling som nu sker omfattar drift och skötsel av hela området med anläggningar (förutom del som utgörs av tennis- och badmintonhallar).

Den evenemangsverksamhet och restaurang- och kioskverksamhet som bedrivs i Saab Arena ingår ej i uppdraget.

Sedvanligt fastighetsunderhåll som åvilar hyresvärden ingår ej heller i uppdraget.  

Upphandlingen avser en kontraktstid på 3 år med start 1 juli 2019, och med möjlig option för kommunen att förlänga kontraktet ytterligare 1 – 3 år, d v s som längst t o m 30 juni 2025.

Läs hela förfrågningsunderlaget via länken nedan: 

Förfrågningsunderlag-drift Stångebro Arena

Informationsträff

Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till allmän information kring hur det är att lämna anbud på drift av 
kommunens idrottsanläggningar.

Datum/tid: 2018-11-19, klockan 17:30 – 19:00
Plats: Kultur- och fritidskontoret, Apotekaregatan 13 c

Syftet med informationen, är att ge föreningar men även företag en allmän information hur man ska gå till väga då man vill lägga anbud på drift av idrottsanläggningar då kommunen genomför upphandlingar.

För frågor om informationen går det bra att kontakta:
Hans Mayer, telefon 070-673 60 32

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 november 2018