Linköping – Sveriges näst bästa idrottskommun

Tidningen Sport & Affärer rankar varje år Sveriges idrottskommuner. I år fick Linköping två silverplatser, Sveriges näst bästa idrottskommun och Sveriges näst bästa breddidrottskommun.

2017 hamnade Linköping på åttonde plats men i år intar alltså Linköping andraplatsen efter ettan Karlstad vann i kategorin bästa idrottskommun och Jönköping vann i kategorin bästa breddidrottskommun.

Ur nomineringen för bästa idrottskommun:
”Stark elitidrottskommun som vunnit nästan 20 mästerskap och som har nästan 20 elitserieklubbar i de högsta serierna. Genomför SM-veckan sommar 2021. Stark internationell idrottsforskning”.

I kategorin bästa idrottskommun

Bra friluftskommun och topplaceringar inom analyserna ”Bäst att bo” och cykelstad. Starkt idrottspolitiskt program: Aktiv hela livet. Fokus på folkhälsofrågor och fysisk aktivitet för ungdomar. Bra genomföranderesurser. Utvecklat nya bidragsformer för breddstödet med inriktning på aktivitet, jämställdhet och inkludering samt höjt åldergränsen till 25 år. Har en mycket stark anläggningsstrategi med över tio nya hallar, en konstgräsplan och en ishall inom den närmaste tioårsperioden. Har dessutom byggt en ny fullstor hall som invigts under 2018. Spontanaktivitetsytorna anpassas för att bättre passa för tjejaktiviteter och bemannas med betalda förenings- och fritidsledare. Bra eventstrategi med höga ambitioner och genomföranderesurser med inriktning mot SM-tävlingar inom ett tiotal idrotter. Stark elitidrottskommun som vunnit nästan 20 mästerskap och som har nästan 20 elitserieklubbar i de högsta serierna. Genomför SMveckan sommar 2021. Stark internationell idrottsforskning. 

I kategorin bästa breddidrottskommun

Bra friluftsstad och cykelstad. Har utvecklat ett starkt idrottspolitiskt styrdokument (Aktiv hela livet) där idrottsföreningarna spelar en viktig implementeringsroll och där olika typer av fysisk aktivitet ska följa medborgaren genom livet. Bra genomföranderesurser för programmet. Har utvecklat nya bidragsformer för breddidrotten där nyckelorden för stöd är aktivitet, jämställdhet och inkludering. Höjt det kontanta stödet till 25 år. Särskild satsning på tjejidrott. Översyn av de majoritetsägda kommunala bolagens sponsringsstrategi, så att den anpassas till kommunens övergripande idrottsvärderingar. Bra spontanaktivitetsytor med särskild anpassning för tjejaktiviteter. Bra bemanning av dessa ytor genom betalda föreningar och fritidsledare. Lyckats att få en stor andel av nyanlända ungdomar att använda möjligheterna till spontanaktiviteter. Har ett mycket omfattande tioårsprogram för anläggningsutveckling.

Årets fokus för huvudlistan är kommunernas styrdokument (idrottspolitiska program) inom idrotten. Både i ett brett avseende samt de förutsättningar som kommunerna skapar för att säkerställa idrottsanläggningar i stadsbebyggelsen och på landsbygden för spontan-, bredd- och elitidrott. De har även tittat på kommunernas stöd till privatägda träningsanläggningar för inom- och utomhusidrott.

– Idrottsrörelsen har påbörjat en resa mot jämställdhet och inkludering, men de kan inte göra den resan själva utan vi som företräder kommuner måste kroka arm och göra resan tillsammans för att nå en idrott för alla. Vi har gjort ett medvetet, strategiskt arbete med idrottspolitiskt program, anläggningsstrategi och nytt bidragssystem där politiker, förvaltning och framför allt idrottsföreningarna har varit delaktiga i processen säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

Aktiv hela livet - idrottspolitiskt program för Linköpings kommun

Broschyren inleds med en kort omvärldsspaning med fokus på fysisk aktivitet, föreningslivets utmaningar och nya former för fysisk aktivitet.

Därefter följer programmets två övergripande områden – Aktiv hela livet samt jämställdhet och inkludering. Läs mer i broschyren nedan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 oktober 2018