Dokumenthanteringsplan

Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en dokumenthanteringsplan. Den är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras.

Dokumenthanteringsplanen skrivs i samråd med stadsarkivet. Boka in ett möte med arkivarie från stadsarkivet, så får du hjälp att komma igång!

Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras vid behov och det kan vara ett tips att i samband med att styrelsen fastställer planen, att de delegerar till arkivansvarig att ansvara för uppdateringar.

De kommunala bolagen kan välja om de vill lägga upp dokumenthanteringsplanen efter det allmänna arkivschemat eller efter processer. Förvaltningarna ska alltid hänvisa gallring till särskild föreskrift, medan bolagen i samband med att planerna fastställs av bolagets styrelse även beslutar om gallringsfrister. Vägledning för gallringsfrister kan fås från stadsarkivets föreskrifter, råd från Samrådsgruppen för arkivfrågor (SKL) och Riksarkivets föreskrifter.

 

Här nedan finns några mallar du kan använda dig av när du ska börja skriva din dokumenthanteringsplan:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 februari 2018