Lokala regler

Stadsarkivet har delegationsrätt på att fatta lokala regler. På denna sida hittar du dokument med de lokala arkivregler som gäller generellt inom Linköpings kommun.

Mer detaljerade regler för varje enskild verksamhet finns under rubriken Föreskrifter.

Varje myndighet ska ha en arkivansvarig (övergripande ansvarig) och det antal arkivredogörare (den som utför det praktiska arbetet) som krävs för att sköta uppgiften att sköta myndighetens arkiv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 maj 2019