Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lokala regler

Stadsarkivet har delegationsrätt på att fatta lokala regler rörande arkivfrågor. På denna sida hittar du dokument med de lokala arkivregler som gäller generellt inom Linköpings kommun.

Mer detaljerade regler för varje enskild verksamhet finns under rubriken Föreskrifter.

Senast uppdaterad den 8 januari 2020