Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya föreskrifter om budget- och skuldrådgivning och specialkost

Stadsarkivet har fattat beslut om två nya föreskrifter.

Den första föreskriften har beteckningen LiSA-F 2019:3 Stadsarkivets föreskrifter om bevarande och gallring av handlingar rörande budget- och skuldsrådgivning. Föreskriften trädde i kraft den 1 oktober 2019, men får användas retroaktivt.

Den andra föreskriften har beteckningen LiSA-F 2019:4 Stadsarkivets föreskrifter om bevarande och gallring av handlingar rörande specialkost. Föreskriften träder i kraft den 1 november 2019 och även den får användas retroaktivt.

Senast uppdaterad den 24 augusti 2020