Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny föreskrift för Överförmyndarenheten

Överförmyndarenhetens föreskrift om hantering och gallring av deras allmänna handlingar har uppdaterats.

Den nya föreskriften gäller från den 1 maj 2020 och den gamla föreskriften med beteckningen LiSA-F 2010:2 upphävs i samband med det.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021