Ny föreskrift hos Överförmyndarenheten

En ny föreskrift LiSA-F 2018:1 har publicerats som rör Överförmyndarenhetens verksamhet.

Den nya föreskriften gör det möjligt att efter ett år gallra intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare, som inte lett till något uppdrag. Dessutom kan registerutdrag från polisen också gallras efter ett år för de som inte fått uppdrag. Föreskriften träder i kraft den 1 februari 2018. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 april 2019