Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny föreskrift om gallring av protokoll och mötesanteckningar

Den nya föreskriften träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller för gallring av vissa protokoll och mötesanteckningar.

I föreskriften finns det även information om hantering av dessa handlingar. Föreskriften kommer bland annat vara ett stöd i arbetet med att rensa, gallra och arkivera på Linsam och I:-katalogerna.

Senast uppdaterad den 14 januari 2021