Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ny föreskrift om hantering av projekthandlingar

Från den 1 april 2020 så finns en föreskrift rörande hantering av projekthandlingar.

Den har beteckningen LiSA-F 2020:1 Stadsarkivets föreskrifter om hantering av projekthandlingar. Föreskriften ska vara ett stöd i arbetet när du ska hantera de handlingar som finns på I: och Linsamrummet.

Observera att det sedan tidigare finns en föreskrift som rör Stadsarkivets föreskrifter om bevarande och gallring av handlingar i bygg- och anläggningsprojekt (LiSA-F 2015:1).

Senast uppdaterad den 9 oktober 2020