Ny föreskrift om Valnämndens verksamhet

En ny föreskrift LiSA-F 2018:2 har publicerats som rör Valnämndens verksamhet.

Den nya föreskriften reglerar att man får gallra uppgifter om personer som lämnat intresseanmälan för arbete i samband med val, men ej tjänstgjort. Dessutom behöver inte uppgifter sparas om tilltänkta vallokaler, som sedan inte använts som vallokaler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 2 april 2019