Ny lag om bokföring

Den 1 januari 2019 ändrades reglerna för kommunal redovisning.
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning heter den nya lagen.

Ur arkivperspektiv så är det viktigaste att verifikationer och liknande från 2019 och framåt kan gallras efter sju år. I tidigare lagstiftning gällde ett bevarande i 10 år och det gäller handlingar som är från 2018 eller äldre. 
Det innebär att det kan finnas ett behov för verksamheteterna att justera sina dokumenthanteringsplaner under de delar som rör räkenskaper, så att de stämmer överens med den nya kommunala redovisningslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 augusti 2019