Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Didaktikcenter

Didaktikcenter är ett komplement och stöd i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. Det kan exempelvis handla om digitalisering och skolornas främjande och förebyggande elevhälsoarbete.

Didaktikcenter

Christina Haglund 
Tf Verksamhetsområdeschef Special och Stödverksamhet

013-263512

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Webbadress: http://www.linkoping.se/didaktikcenter http://www.linkoping.se/didaktikcenter

Senast uppdaterad den 2 december 2019