Hoppa till huvudinnehåll

Konferens om Små barns lärande

Välkommen till en konferens om små barns lärande på Konsert & Kongress i Linköping 23-24 mars 2017.

Hur följer man små barns förändrade kunnande enligt Lpfö 98/16 Kap 2:6
och hur utmanar man dem i sitt fortsatta lärande?

Dessa och många andra frågor diskuterar vi på Konsert & Kongress i Linköping 23-24 mars, där du får chans att möta och samtala med över 100 förskollärare, förskolechefer och förvaltningschefer från 12 kommuner och stadsdelar.

Konferensen startar med en kvällsföreläsning på torsdagen med Sven Persson, Professor från Malmö högskola. Föreläsningen tar utgångspunkt i forskning om förskolans betydelse för barns lärande och utveckling. Sven Persson tar upp forskning som belyser vad som utmärker en förskola av hög kvalitet och vilka faktorer som är mest betydelsefulla för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Den viktiga frågan om varför förskolan har betydelse tas upp utifrån olika de teoretiska antaganden som forskare använt för att förstå förskolans betydelse.
Slutsatsen är att förskolan bör fokusera på utbildningens brännpunkt - de pedagogiska relationerna – för att utveckla en förskola av hög kvalitet. I föreläsningen ges exempel hur vilka stöd som förskolepersonal kan ge till barnen för att medverka till deras lärande och utveckling, på kort och lång sikt.

Under konferensen får vi höra hur man i ett treårigt FoU-samarbete med forskare utvecklat den egna kompetensen och sina verksamheter i syfte att hitta modeller för dokumentation, utvärdering och analys av små barns förändrade kunnande.
Docent Jan Håkansson från Linnéuniversitetet berättar om den forskningsstudie där de deltagande förskolechefernas strategier för skolutveckling har följts.

Möt också professor Jean Clinton och Stephanie Fearon som föreläser ur olika perspektiv på små barns lärande i Ontario (Kanada).

FoU-programmet Små barns lärande pågår mellan 2013 – 2017 och består av samverkan mellan forskning och utvecklingsarbete.

Arbetet bedrivs på de deltagande förskolorna under forskares handledning och tillsammans i utvecklingsgrupper. Under programmet har deltagarna fått ta del av forskning och föreläsningar samt diskuterat tillsammans i lärgrupper.

I programmet medverkar 10 kommuner och två stadsdelsförvaltningar med sammanlagt 24 förskolor.
Programmet samordnas av Ifous och Linnéuniversitetet leder forskningsdelen.

Presentation av föreläsarna:


Om Sven Persson:

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Han har skrivit flera forskningsöversikter om förskolans betydelse och likvärdighet. Han är också vetenskaplig ledare i Malmö stad.

 
Om Jan Håkansson:

Jan Håkansson är docent i pedagogik med inriktning på skolreformer och kvalitetsarbete inom skolväsendet. Han har arbetat med forskningsöversikter kring undervisning, lärande och skolutveckling, samt har lång erfarenhet som forskare, rådgivare och utbildare när det gäller systematiskt kvalitetsarbete inom alla skolformer.


Om Jean Clinton:

Dr Jean Clinton is a Clinical Professor. Dr Clinton is renowned locally, provincially, nationally, and more recently internationally as an advocate for children’s issues. Her special interest lies in brain development, and the crucial role relationships and connectedness play therein. Jean champions the development of a national, comprehensive child well-being strategy including a system of early learning and care for all young children and their families. She is equally committed to ensuring that children’s and youths’ needs and voices are heard and respected.


Om Stephanie Fearon:

During the school year, Stephanie Fearon is a learning coach from Kindergarten to Grade 12 and during summer, a learning coach at the Toronto District School Board's Pre-Kindergarten. Fearon is also a Doctoral Candidate, Educational Leadership and Policy Program, at OISE (Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto).

Kommuner och stadsdelar som deltar i programmet: Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Eskilstuna kommun, Eslövs kommun, Huddinge kommun, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Skurups kommun, Skövde kommun, Svalövs kommun, Svedala kommun samt Linnéuniversitetet och Ifous.

För frågor om anmälan, kontakta Carola Sandgrim, [email protected]

För frågor om konferensen, kontakta Ingela Hultin Sabel, [email protected] 

Senast uppdaterad den 21 november 2016