Miljöspanarna

Som en del i arbetet mot ett hållbart Linköping arbetar vi med ett miljönätverk för unga som kallas för Miljöspanarna, där barn och elever får lösa nya aktuella och spännande miljöspanaruppdrag varje läsår. Dessutom har alla Miljöspanare en miljöspanarlicens "med rätt att miljöspana"!

Miljöspanarna riktar sig till barn och elever i förskola och grundskola. Som Miljöspanare får ni på ett roligt och inspirerande sätt chansen att lära er mer om miljön och ett hållbart samhälle. Miljöspanarna har hittills samlat över 4000 barn.

globala målen

Miljöspanaruppdrag
Varje läsår erbjuds alla barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem att bli Miljöspanare. Som miljöspanare arbetar man med miljöspanaruppdrag som är aktuella och kopplade till Linköpings kommuns pågående hållbarhetsarbete.

Miljöspanarna genomförs i samarbete mellan Didaktikcenter, Hållbarhets- och miljökommunikationskontoret, kommunala bolag och näringsliv. 

Ny projektorganisation för Miljöspanarna
Projektgruppen som arbetar med Miljöspanarna är ny för året och vi har även tillsatt en referensgrupp av lärare som hjälper oss förankra Miljöspanaruppdragen.

Eftersom den nya projektgruppen tillsattes nu till hösten lanseras Miljöspanaruppdragen lite senare än vanligt. Läsårets miljöspanaruppdrag riktar sig till förskolan t o m årskurs 3.

Välkomna till Miljöspanarna i höst!

Bi på blomma
Miljöspanarna, Linköping

Skicka e-post till Miljöspanarna, Linköping

E-post: miljospanarna@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2018