Miljöspanarna

Som en del i arbetet mot ett hållbart Linköping arbetar vi med ett miljönätverk för unga som kallas för Miljöspanarna, där barn och elever får lösa nya aktuella och spännande miljöspanaruppdrag varje läsår. Dessutom har alla Miljöspanare en miljöspanarlicens "med rätt att miljöspana"!

Miljöspanarna riktar sig till barn och elever i förskola och grundskola. Som Miljöspanare får ni på ett roligt och inspirerande sätt chansen att lära er mer om miljön och ett hållbart samhälle. Miljöspanarna har hittills samlat över 4000 barn.

globala målen

Miljöspanaruppdrag

Varje läsår erbjuds alla barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem att bli Miljöspanare. Som miljöspanare arbetar man med miljöspanaruppdrag som är aktuella och kopplade till Linköpings kommuns pågående hållbarhetsarbete.

Miljöspanarna genomförs i samarbete mellan Didaktikcenter, Hållbarhets- och miljökommunikationskontoret, kommunala bolag och näringsliv.

Nytt Miljöspanarna från hösten 2018

Nu gör vi ett lyckat koncept ännu bättre! Från och med efter sommaren kommer Miljöspanarna att få en ny kostym och även nytt innehåll. Följande kommer att förändras: 

Nytt namn!

Då vi vill arbeta med alla former av hållbarhetsfrågor, inom samtliga globala mål, vill vi byta namn på Miljöspanarna. Vi vill ha lika stort fokus på aktuella Linköpingsfrågor inom sociala och ekonomiska dimensioner, som vi hittills haft inom miljödelen. Då behövs ett nytt namn!

Fler Miljöspanaruppdrag!

Vi vill engagera alla målgrupper inom skola och förskola att vara delaktiga och påverka Linköping idag och i morgon. Därför kommer vi att göra mindre men fler uppdrag, som kommer att rikta sig till olika åldersgrupper (förskola, F-3, 4-6 och 7-9). Uppdragen ska vara relevanta, högaktuella samt ge ett mervärde till undervisningen och tas fram i samarbete med lärare, kommunala bolag och näringslivet.

Första uppdraget 2018/2019!

Läsårets första uppdrag kommer att släppas en bit in på höstterminen. Den kommer rikta sig till samtliga åldersgrupper och vara en namtävling: Vad ska nya Miljöspanarna kallas? Och vilken logotype ska vi ha?

Genom den här förändringen vill vi koppla samman samhällsutveckling och skola/förskola på ett engagerande och enkelt sätt, för alla.

Välkomna till Nya Miljöspanarna i höst!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2018