Om Miljöspanarna

Vill ni fråga något om Miljöspanarna? Mejla oss på miljospanarna@linkoping.se så svarar vi på mejl eller ringer upp er om ni vill det.

Vad är Miljöspanarna i Linköping?

Miljöspanarna är ett miljönätverk som riktar sig till barn och ungdomar i åldern 4-16 år. Genom Miljöspanarna får barnen på ett engagerande och inspirerande sätt chansen att lära sig mer om miljöfrågor. När man går med i nätverket skriver klassen eller barngruppen under en miljöspanarlicens, där de lovar att arbeta med några utvalda miljöåtgärder.

Varje läsår erbjuds alla som är miljöspanare att genomföra ett miljöspanaruppdrag. Uppdraget är alltid aktuellt och kopplat till Linköpings kommuns pågående miljöarbete. Exempel på uppdrag som vi har arbetat med hittills är spana på matavfall, energitjuvar och miljömärken. Uppdragen tas fram i samarbete mellan olika kommunala verksamheter och lokala företag. 

Varför ska man vara med?

När man går med i Miljöspanarna får man inför varje läsår ett aktuellt miljöspanaruppdrag med lärarhandledningar, exempel på övningar att arbeta med i klassrummet och kopplingar till mål i läroplanen. Nätverket underlättar för de lärare som går med att på ett systematiskt sätt arbeta mot de kunskapsmål som miljö, klimat, energi och hållbar utveckling.

Efter årets genomförda uppdrag delas pris ut till de mest kreativa bidragen.

Nyfikenhet och utveckling med Miljöspanarna

Sedan miljöspanarnätverket startades 2013 har cirka 5000 barn gått med i nätverket. Arbetet med Miljöspanarna skapar engagemang och nyfikenhet i de medverkande klasserna. Lärarna berättar om hur barnen tar med sig miljöfrågorna hem och ställer frågor till föräldrarna om gröna påsen, ekologisk mat, energi med mera. Medverkande lärare och pedagoger har uttryckt att de är nöjda med materialet och lärarhandledningar som de tycker fungerar som en hjälp i arbetet med miljöfrågor kopplat till läroplanen.

Röster om Miljöspanarna:

”Uppdraget har engagerat eleverna samt deras familjer.”

”Det verkar som att ni har haft LGR11 framför er när ni gjort uppdraget.”

”Bra information – allt har varit serverat på guldfat!”

”Det är bra att det själv går att anpassa uppdraget efter olika åldersgrupper.”

Miljöspanarna, Linköping

Skicka e-post till Miljöspanarna, Linköping

E-post: miljospanarna@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2018