Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

NTA i Linköping

NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både barn, elever och lärare.

Vad är NTA?

Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter barnen/eleverna och deras frågor i centrum. Barnen/eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik samt numera även matematik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

NTA Linköping

I Linköping deltar cirka 500 pedagoger från förskolan till och med årskurs nio. NTA är en del av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen verksamhet och tillhandahåller 27 olika teman från förskolan till och med årskurs nio.

NTA Teman

Varje NTA-tema är komplett i den meningen att det består av:

  • Temautbildning som är obligatorisk för pedagoger som vill använda NTA, samt kontinuerlig kompetensutveckling i form av ämnesfördjupningar, didaktik, forskningsaktuellt, etc.
  • Handledning för läraren och för eleven (elevböcker finns i de teman som vänder sig till de barnen).
  • Laborationsmateriel för 20 barn i förskolan respektive 30 elever i skolan (arbetet genomförs i vanligt klassrum).
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 februari 2020