Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar och teman

Det finns fem teman för förskolan, Vatten, Luft, Ljud, Ljus samt Teknik och hållbar utveckling. För att få använda ett NTA-tema på förskolan behöver pedagogen ha genomgått en utbildningsserie på tre tillfällen (utbildningarna går på hösten) i temat hen ska arbeta med.

NTA skolutveckling har arbetat fram ett nytt förskoletema som blev klart i januari 2021. Fokus på temat är teknik och hållbar utveckling.

NTA temautbildningar

Vid varje utbildningstillfälle blandas teori, praktik och kollegiala diskussioner om lärande i naturvetenskap i förskolan. Mellan tillfällena arbetar deltagande pedagog med barnen. Intyg delas ut efter avslutad utbildning. De pedagoger som genomgått temautbildning i avsett tema får från och med året de gått utbildningen disponera en temalåda, med material som räcker till cirka 20 barn.

Om du är intresserad av att använda NTA i förskolan eller om du har frågor, ta då kontakt med Sofie Eldh, NTA-samordnare med ansvar för förskolan, sofie.eldh@utb.linkoping.se, 013-263112.

Teknik i förskolan 

Utöver temautbildningar erbjuds varje termin utbildning i Linköpings egna framtagna lärarhandledning "Teknik i förskolan - Vi upptäcker, utforskar, konstruerar och uppfinner tillsammans". 

På riktigt viktigt - lärande för hållbar utveckling i förskolan 

Utöver utbildningar i NTA-teman och teknik i förskolan erbjuds utbildning i Linköpings egna framtagna lärarhandledning "På riktigt viktigt - lärande för hållbar utveckling i förskolan". 

Utbildningar för hela personalgrupper

Om ni är intresserade av att boka utbildning för hela personalgrupper, ta kontakt med Sofie Eldh, sofie.eldh@utb.linkoping.se, 013-263112.

NTA i Linköping (förskola)

Till e-postformulär för NTA i Linköping (förskola)

E-post: nta@utb.linkoping.se

Telefon: 013-26 31 12

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Senast uppdaterad den 13 januari 2021