Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

NTA i Linköping (grundskola F-9)

NTA är ett helhetskoncept som stödjer långsiktig strategisk skolutveckling. Det finns teman inom flera olika områden för elever i åk F-9, som till exempel Balansera och väga, Mönster och algebra, Jord, Från frö till frö, Kemiförsök, Matens kemi och Testa teknik. Nu finns även två nya teknikteman som heter Smartare produkter och Den smartare staden.

Temana utvecklas i nära samarbete med ämnesexperter från KVA och IVA som bland annat ansvarar för den vetenskapliga granskningen. Sedan hösten 2016 finns även två digitala teman Rymden och Kroppen som tagits fram i samarbete med Visualiseringscenter.

NTA i Linköping har möjlighet att stödja skolor genom: introduktionsutbildningar, temautbildningar, processtöd, handledning, NTA och kollegialt lärande, NT-moduler, NO-moduler, läslyftet, utbildning gällande bedömningsstöd i Bedömningsportalen, nätverk samt övriga önskemål från Linköpings kommuns skolor.

NTA i Linköping erbjuder även teman för förskolan.

NTA i Linköping

Sofie Eldh

Till e-postformulär för NTA i Linköping

E-post: nta@utb.linkoping.se

Telefon: 013-26 31 12

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Webbadress: http://www.linkoping.se/nta http://www.linkoping.se/nta

Senast uppdaterad den 23 februari 2021