NTA i Linköping (grundskola F-9)

NTA är ett helhetskoncept som stödjer långsiktig strategisk skolutveckling. Det finns teman inom 22 områden för elever i åk F-9, som till exempel Balansera och väga, Mönster och algebra, Jord, Från frö till frö, Kemiförsök, Matens kemi och Testa teknik.

Temana utvecklas i nära samarbete med ämnesexperter från KVA och IVA som bland annat ansvarar för den vetenskapliga granskningen. Sedan hösten 2016 finns även två digitala teman Rymden och Kroppen som tagits fram i samarbete med Visualiseringscenter.

NTA i Linköping har möjlighet att stödja skolor genom: introduktionsutbildningar, temautbildningar, processtöd, handledning, NTA och kollegialt lärande, NT-moduler, NO-moduler, läslyftet, utbildning gällande bedömningsstöd i Bedömningsportalen, nätverk samt övriga önskemål från Linköpings kommuns skolor.

NTA i Linköping är en del av Didaktikcenter i Linköpings kommun och NTA erbjuder även teman för förskolan.

NTA i Linköping

Skicka e-post till NTA i Linköping

E-post: nta@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 12

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Webbadress: http://www.linkoping.se/nta http://www.linkoping.se/nta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 september 2018