Materielhantering

NTA

 

Idrott och Service sköter materielhantering på uppdrag från Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Linköpings kommun. Det innebär bl a att Idrott och Service har ansvar att NTA:s temaenheter levereras till skolor vid angiven tid, samt hämtar NTA:s temaenheter i slutet av terminen eller läsåret.

Inventering

När du får din temalåda är det viktigt att du inventerar innehållet i lådan så att det stämmer med bifogad materiellista. Notera samtidigt i materiellistan. Meddela Idrott och Service om materiel saknas, senast inom två veckor efter att lådan levererats. Du kan kontakta Idrott och Service, helst via mejl. Kontaktuppgifter samt övrig information om materialhantering finner du i dokumentet till höger. Adress: Linköpings kommun, Idrott och service, Gottorpsgatan 49, 582 73 Linköping.

Återlämning

Efter användning av NTA:s temaenhet ska du packa ner materielen så noga som möjligt enligt de instruktioner som finns bifogade i lådan. Skicka med allt så kallat förbrukningsmateriel som inte har gått åt! Det gör att vi kan hålla ner kostnaderna för skolor och förskolor samtidigt som det är bra för miljön. Skicka INTE tillbaka trasigt eller av andra skäl obrukbart materiel. Returnera endast helt oanvända batterier. Använda batteri lämnas till återvinningen. Fyll i materiallistan så att Idrott och Service ser vad du packat ner, samt skriv under materiallistan med ditt namn och skola.

Idrott och Service kommer och hämtar temaenheterna enligt utdelat körschema. Då ska lådorna vara helt färdiga för avhämtning och stå på den plats man kommer överens om. Saknas materiel, som inte klassificerats som förbrukningsmateriel eller om temalådan ej är klar för avhämtning debiteras respektive skola och förskola för uppkomna kostnader.

Under vecka 23 hämtas NTAs temalådor in. Viktigt att lådorna är färdigpackade och placerade på stället där det lämnades så det är smidigt för de som hämtar lådorna. Om lådorna inte står på plats får ni själva ombersörja att lådorna kommer till Idrott och service. 

NTA materialhantering - Idrott och service

Skicka e-post till NTA materialhantering - Idrott och service

E-post: Saide.Tanzi@linkoping.se

Besöksadress: Gottorpsgatan 49 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Idrott och service
Gottorpsgatan 49
582 73 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 april 2020