Språkpedagogiskt centrum/ Skoldatateket

Språkpedagogiskt Centrum/Skoldatateket är en kommunal verksamhet som har sin placering på Stadsbiblioteket. Språkpedagogiskt Centrums viktigaste uppdrag är att främja alla barns- och elevers språk- , läs- och skrivutveckling.
Språkpedagogiskt Centrum/Skoldatateket riktar sig till pedagoger och lärare inom förskola och grundskola. Även föräldrar och allmänhet är välkomna att ta kontakt.
Språkpedagogiskt Centrum förmedlar kunskap om och fortbildar kring framgångsrika arbetssätt inom språk- läs- och skrivutveckling samt sprider kunskap om digitala verktyg i undervisningen.

 På Stadsbiblioteket har Språkpedagogiskt Centrum en egen avdelning i form av en ”rundel” där olika media finns samlade.  Där finns bland annat referenslitteratur med undervisningsmaterial, faktaböcker om språk- läs- och skrivutveckling samt om dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter. Lättläst litteratur samt talböcker för barn och ungdom finns också att låna.

Välkomna att ta kontakt för:

  • Fortbildningsinsatser för pedagoger i förskola och skola, t.ex. föreläsningar, kurser och studiecirklar.
  • Handledning och konsultation kring barn/elever eller grupper av barn/elever med språk-, läs- och skrivsvårigheter.
  • Rådfrågning och information om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter.
  • Information om och utprovning av lärverktyg.
  • Lån av faktaböcker, talböcker och lättläst litteratur.

Länkar och dokument

Postadress: Vallastadens skola, Didaktikcenter, Lärdomsgatan 32, 783 28 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 juli 2018