Synligt lärande

Synligt lärande är ett samlingsnamn för undervisningsstrategier som vilar på vetenskaplig grund. Sedan flera år arbetar vi systematiskt med att stötta skolor i att vidareutveckla undervisning för att maximera lärande, skapa likvärdiga möjligheter samt bidra till lust och engagemang. I tabellen nedan visas olika dimensioner av lärandet och exempel ges på praktiska sätt som dessa kan synliggöras på.

Dimension som synliggörs Exempel på praktiker
Vad eleven kommer att lära Utmaningar, lärmål och exempel.
Vad eleven redan kan Frågor, diskussioner, förberedelse och tid att tänka.
Hur eleven kan komma vidare Återkoppling, stimulans och anpassat stöd.
Vilka framsteg eleven gör Framstegskriterier, visualiseringar och analyser av progression.
Hur elever kan stödja varandras lärande Samarbetsinriktat lärande och kamratbedömning.
Hur eleven kan bli självständig i sitt lärande Språk för att tala om lärande, självbedömning och ägarskap över lärande.

Kontaktpersoner
Simon Hjort - lektor
Jessica Jarhall - lektor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016