Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

G Suite for Education, GfE. Lärare

Information om G Suite for Education (GfE), till personal i Linköpings skolor och vuxenutbildning.
Sedan vårterminen 2017 har elever och lärare i Linköpings kommunala skolor och vuxenutbildning tillgång till ett internetbaserat verktyg som heter G Suite for Education.

Inloggning

Du loggar in med ditt användarnanm följt av @adm.linkoping.se
Exempel:
Om ditt användarnamn är: abcdef loggar du in med abcdef@adm.linkoping.se
Lösenordet är samma som till kommunens nätverk.

Vad är G Suite for Education?

G Suite for Education är ett digitalt, internetbaserat verktyg som ska användas i undervisningen. Genom G Suite for Education får elever tillgång till e-post, kalender och dokumentlagring. Det är också möjligt att dela dokument med varandra. G Suite for Education ger:

 • ökade möjligheter för lärare och elever att samarbeta
 • bättre möjligheter för kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet
 • enklare tillgång till skolarbeten (det enda som behövs är en dator, chromebook, lärplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling)

Vilka funktioner i G Suite for education, har elever och personal tillgång till?

 • Dokument
 • Kalkylark
 • Presentationer
 • Drive
 • Gmail (OBS! bara för elever)
 • Kalender
 • Classroom
 • Arkiv
 • Sites

Vilken information får lagras i G Suite for Education?

Exempel på material som får lagras i G Suite for Education

 • Information som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information mellan lärare och övrig skolpersonal som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information och kommunikation mellan lärare och elever.

Vilken information får inte lagras i G Suite for Education?

Känsliga och integritetskänsliga uppgifter får inte förekomma i G Suite for Education.
För individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, används andra system.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 december 2018