Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

G Suite for Education, GfE. Lärare

Information om G Suite for Education (GfE), till personal i Linköpings skolor och vuxenutbildning.
Sedan vårterminen 2017 har elever och lärare i Linköpings kommunala skolor och vuxenutbildning tillgång till ett internetbaserat verktyg som heter G Suite for Education.

Inloggning

Du loggar in med ditt användarnanm följt av @utb.linkoping.se
Exempel:
Om ditt användarnamn är: abcdef loggar du in med abcdef@utb.linkoping.se
Lösenordet är samma som till kommunens nätverk.

Vad är G Suite for Education?

G Suite for Education är ett digitalt, internetbaserat verktyg som ska användas i undervisningen. Genom G Suite for Education får elever tillgång till e-post, kalender och dokumentlagring. Det är också möjligt att dela dokument med varandra. G Suite for Education ger:

 • ökade möjligheter för lärare och elever att samarbeta
 • bättre möjligheter för kommunikation, samarbete och lagring av de arbeten som skapas i skolarbetet
 • enklare tillgång till skolarbeten (det enda som behövs är en dator, chromebook, lärplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling)

Vilka funktioner i G Suite for education, har elever och personal tillgång till?

 • Dokument
 • Kalkylark
 • Presentationer
 • Drive
 • Gmail (OBS! bara för elever)
 • Kalender
 • Classroom
 • Arkiv
 • Sites

Vilken information får lagras i G Suite for Education?

Exempel på material som får lagras i G Suite for Education

 • Information som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information mellan lärare och övrig skolpersonal som direkt berör undervisningen, t ex planeringar, bedömningsmatriser, undervisningsmaterial mm.
 • Information och kommunikation mellan lärare och elever.

Vilken information får inte lagras i G Suite for Education?

Känsliga och integritetskänsliga uppgifter får inte förekomma i G Suite for Education.
För individuella utvecklingsplaner (IUP), skriftliga omdömen och åtgärdsprogram, används andra system.

Senast uppdaterad den 20 januari 2021