Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöspanarna

Spana gärna in vårt uppdragsbibliotek och använd materialet i dina lektioner! Miljöspanarnas uppdrag riktar sig till barn och elever i förskola och grundskola.

Miljöspanarna är ett avslutat projekt. Under perioden 2012-2019 erbjöds alla barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem att bli Miljöspanare. Som miljöspanare deltog eleverna i miljöspanaruppdrag varje läsår (se uppdragsbibliotek). Dessutom fick alla Miljöspanare en miljöspanarlicens "med rätt att miljöspana". Vid slutet av läsåret hölls ofta en miljöspanarträff där eleverna fick redovisa sina uppdrag.

Miljöspanarna har genomförs i samarbete mellan Didaktikcenter, Hållbarhets- och miljökommunikationskontoret, kommunala bolag och näringsliv.

2019 avslutades miljöspanarna då Utbildningsförvaltningen bedömde att arbetat med Lärande för hållbar utveckling gjort att behovet av stöd inte var lika stort längre.

Det finns några miljöspanarlicenser förtryckta om du önskar få en utskickad för eget arbete som miljöspanare.

Har du frågor om Miljöspanarna är du välkommen att höra av dig till Hållbar miljö Linköpings kommun.

Hållbar miljö Linköpings kommun

Till e-postformulär för Hållbar miljö Linköpings kommun

E-post: klimatsmartlkpg@linkoping.se

Senast uppdaterad den 6 november 2019