Nya dataskyddsförordningen (GDPR) - Utbildningsförvaltningen

Den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 28 maj 2018. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att stärka medborgarnas rättigheter men också att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater, samma regelverk ska gälla för alla.
Dataskyddsförordningen benämns ibland GDPR, General Data Protection Regulation

Här hittar du information riktat till dig som arbetar inom utbildningsförvaltningen.

Mejla dina frågor om GDPR

Välkommen att mejla dina frågor som rör GDPR inom skola och förskola.

Svar på vanliga frågor i våra verksamheter

Här kommer vi successivt att lägga ut vanligt förekommande frågor och svar.

En personuppgift är något som kan identifiera en person.

Några exempel:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Mailadress
 • IP-Adress
 • Kontonummer
 • Bild

 + kombination av ovanstående

Känsliga personuppgifter

 • Folkgrupp eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Hälsa
 • Sexualliv eller sexuella läggning
 • Genetiska uppgifter (t ex DNA)
 • Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t ex fingeravtryck, iris)

Särskilt integritekänsliga personuppgifter

Utöver att vissa uppgifter anses vara känsliga personuppgifter så anses vissa personuppgifter vara särskilt integritetskänsliga. Exempel på integritetskänsliga personuppgifter som ska  behandlas som känsliga personuppgifter:

 • uppgifter om barns utveckling
 • personnummer 

Ja, att upprätta klasslistor är tillåtet. I våra skolor behöver vi ha klasslistor för att kunna bedriva vår verksamhet och då finns det rättsligt stöd eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Observera att klasslistor inte ska spridas (se mer under frågan "Får vi dela ut klasslistor?").

Att dela ut klasslistor skiljer sig åt från att använda klasslistor i verksamheten eftersom klasslistorna riskerar att få en stor spridning. Vi behöver inte dela ut klasslistor för att bedriva vår verksamhet och ska därför inte göra det.

Om vårdnadshavarna ändå vill ha klasslistor bör de uppmuntras att upprätta klasslistor på eget bevåg. Klasslistor kan även begäras ut som allmän handling. Listan ska i sådant fall skickas via krypterad e-post, vanlig postgång i igenklistrat kuvert eller lämnas personligen till den som begär ut den.

För att sköta vårt uppdrag i skola och förskola behöver vi ibland mejla till vårdnadshavarna. 

Det är därför okej att sammanställa mejllistor men observera att vi inte ska sprida dessa.
När vi mejlar till flera vårdnadshavare samtidigt ska vi därför alltid lägga mottagarna/ mejllistan i fältet Hemlig kopia (dator) eller Dold kopia (iPad):

- Klicka på Kopia i mejlet (Kopia/Dolt kopia på iPad)

- Välj Hemlig kopia (Dold Kopia på iPad) och skriv där in mottagarna/ mejllistan

- Vill du ha en synlig mottagare skriv dig själv som mottagare (efter "Till:")

Nu kan du skicka ditt mejl utan att vårdnadshavarne ser varandras adresser.

Om vårdnadshavarna vill ha en mejl-/ kontaktlista till övriga föräldrar kan de själva skapa en. Det ska inte skolan göra.

PUB-avtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) ska tecknas när till exempel en leverantör behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning och på personuppgiftsansvarigs instruktioner. 

Hos UTB är det förvaltningschefen som får underteckna PUB-avtal. Förvaltningschefen har dock rätt att delegera. I Linköpings kommun är det delegerat till respektive skolchef.

Ja, om det är nödvändigt för att kunna genomföra verksamheten får elevers och/eller vårdnadshavares namn finnas i minnesanteckningar och protokoll. I sådana fall kan hanteringen av personuppgifter stödjas på grunden allmänt intresse.
Namnet ska dock inte kombineras med något som gör det till en känslig personuppgift (till exempel politisk åskådning, sexuell läggning med mera). Tänk på att protokoll ska finnas med i registerförteckningen över personuppgiftsbehandlingar på skolan/förskolan.

Dataskyddsombud

I visst informationsmaterial föreslås det att du ska kontakta ditt dataskyddsombud för frågor. Du kan mejla direkt till våra dataskyddsombuds via den här länken:

Telefonnummer till dataskyddsombuden: 013-26 26 42

Vad kan du göra på egen hand?

Du kommer sannolikt att få hantera vissa saker på egen hand, för att uppfylla kraven från den nya förordningen. Här följer några bra titt- och lästips.

Datainspektionen

 SKL

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har byggt upp en FAQ om dataskyddsförordningen. Observera att det är viktigt att först kontrollera vår egen kommuns tolkning kring din fråga. Finns redan svar på din fråga längre upp på den här sidan gäller det svaret i Linköpings kommun.

Informationsfilmer

Obs! Använd annan webbläsare än Explorer för att titta på andra filmen.

Informationssidor

Senast uppdaterad den 27 februari 2019