Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning-NPF

Beteckningen neuropsykiatri används t.ex för diagnoserna adhd, autism och tourettes syndrom. Funktionsnedsättningarna medför ibland svårigheter i inlärningssituationer och i det sociala samspelet. Olika faktorer i omgivningen, både i skola, förskola och hem, påverkar elevernas situation.

Variationer

Det finns stora variationer när det gäller grad av svårigheter och hur de kommer till uttryck. Gemensamt är att eleverna behöver bemötas med kunskap och kompetens och att situationen i förskola/skola anpassas efter individens förutsättningar i förhållande till förskolans/skolans mål.

Adhd

Adhd står för attention deficit hyperactivity disorder och innebär ofta nedsatt förmåga att: 

  • Styra sin uppmärksamhet
  • Kontrollera sina impulser
  • Reglera aktivitetsnivån

 Autism

 Autism innebär ofta nedsatt förmåga inom följande områden:

  •  Ömsesidig social interaktion
  •  Ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation
  •  Begränsad föreställningsförmåga och begränsad beteenderepertoar

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom innebär en kombination av ljud- och rörelsetics i sådan stor omfattning att de kan medföra sänkt livskvalitet. Ticsen är automatiska och inte viljestyrda.

Så kan vi stötta er i verksamheten

På uppdrag från rektor erbjuder vi stöd till personal i form av föreläsningar, handledning och konsultationer kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 juni 2019