Särskild begåvning

Definitionen av “särskild begåvning” har genom historien varierat och har än idag ingen precis och enhetlig begreppsförklaring. Det finns dock vissa överenskomna särdrag vilka får ses som utmärkande för denna grupp.

Vad kännetecknar särskilt begåvade barn?

De särskilt begåvade barnen kännetecknas av en betydligt snabbare intellektuell utveckling och inlärningstakt än sina jämnåriga.  Det är vanligt att de drivs av stor nyfikenhet och kreativitet samt att de löser kognitiva uppgifter snabbt. Får de för lite stimulans i det pedagogiska sammanhanget finns stor risk att de bli uttråkade och tappar engagemanget och motivationen samt att de börjar underprestera.

Variationer

Variationen inom gruppen är stor, den utgör ingen homogen grupp, det kan till exempel röra sig om ojämnheter i begåvningsprofilen och inom begåvningsområden.

Föreläsning om särskilt begåvade barn

Läs och se mer om att känna igen särskilt begåvade barn och elever nedan.

Läs mer

Litteraturtips

  • Särskilt begåvade barn- förskolans utmaning och möjlighet. Författare Mona Liljedahl
  • Särskilt begåvade elever- Pedagogens utmaning och möjlighet. Författare Mona Liljedahl

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 augusti 2019