Pedagogisk kartläggning

”En inledande bedömning av nyanlända elevers kunskaper är grunden för planeringen och genomförandet av den fortsatta utbildningen. För de obligatoriska skolformerna ska därför en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet.”

”Genom den inledande bedömningen ges nyanlända elever möjlighet att visa sina styrkor och förmågor.”
(Skolverkets ”Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever”, 2016)

Materialet

Linköpings kommuns kartläggningsmaterial fokuserar på att finna elevernas styrkor och förmågor istället för eventuella brister. Kartläggningen ska användas framåtsyftande och vara vägledande i det fortsatta arbetet med eleven.

Materialet är uppdelat i två delar; ett grundmaterial och en övningsdel. Det är anpassat helt efter Lgr11 och täcker åk 1-9, särskolan och kan även användas på språkintroduktion eller vid kartläggning av vuxna nyanlända. Med hjälp av materialet kartläggs erfarenheter och intressen, läs- och skrivförmåga, kunskaper i modersmålet, svenska och i andra språk, kunskaper i alla skolämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning samt även elevens tidigare inlärningsförmåga.

Materialet är tänkt att kunna användas av alla undervisande lärare. 

Översatta texter

Texterna som finns i materialet finns även översatta till ett antal språk. Dessa översättningar finns att köpa till separat. Ni ser i beställningsformuläret vilka språk vi i dagsläget har översatta.

Kostnad: 100kr/språkhäfte

 

Ansvarig utgivare:

Linköpings kommun, Sektionen för resurs- och stödverksamhet/Flerspråkighet

Format: Pärm

Språk: Svenska

Utgivningsdatum: Februari 2013

Upplaga: Första

Redaktör: Sanoma Utbildning, Laila Blidmo Enge

Grafisk form: Miber

Omslag: Miber

Tryck: Dangård LiTHO AB

Läromedelsinformation: Svjetlana Cvijetic 070-570 38 70

E-post: Enheten för flerspråkighet © 2012 Linköpings kommun

 

Kostnad

6000 kr inklusive administrativa avgifter och fraktkostnad.

Beställning

En uppsättning innebär att man får en uppsättning av båda pärmarna.

Beställning görs genom att fylla i beställningsformuläret som finns till höger. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 juli 2017