Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommun byter telefonileverantör

18 oktober 2023 byter kommunen telefonileverantör. Här samlar vi information som du som medarbetare i kommunen eller privat utförare behöver känna till inför bytet. Sidan uppdateras löpande.

Varför byter kommunen leverantör?

Kommunens nuvarande avtal med teleoperatören Telia löper ut under hösten. Därför har en ny upphandling gjorts.

Kommunens nya leverantör av telefoni blir Telenor. Tidigare har kommunen haft avtal med flera olika leverantörer för våra telefonilösningar. Alla tjänster kommer vi nu att köpa från en och samma leverantör, Telenor.

Vad blir skillnaden med vår nya leverantör?

Den nya lösningen kommer att medföra minskad administration. Bland annat genom synkning som kommer att ske mellan internkatalogen och kontohantering. Det innebär att informationen om kommunens användare förbättras. Vi kommer dessutom kunna automatisera beställningsflöden till leverantören.

I övergången till Telenor får också våra abonnemang så kallad flat rate, vilket betyder att nationella samtal och SMS inom Sverige ingår i månadsavgiften.

Vad innebär det för dig som medarbetare den 18/10?

Alla personliga och delade mobiltelefoner med SIM-kort från Linköpings kommun påverkas. Operatörsbytet innebär att alla användare måste byta SIM-kort den 18 oktober.

Nya SIM-kort skickas ut under vecka 39-40 till utsedda kontaktpersoner på förvaltningarna. Det är viktigt att byta SIM-kortet 18 oktober, annars kommer telefonen inte fungera. Mer information, t. ex. instruktion för hur du gör simkortsbytet kommer löpande att fyllas på denna sida. 

Telefontjänster som påverkas av bytet är:

 • Anknytningar och abonnemang
 • Hänvisningsfunktion- när vi inte är tillgängliga för samtal
 • Röstbrevlådor
 • Internkatalog (TRIO) via webb och mobilapp
 • Är du agent/handläggare i svarsgrupp kommer du att få nya verktyg att arbeta i

För medarbetare som hänvisar till till andra telefonnummer, t.ex. larmfunktioner, är det viktigt att veta vilka telefonnummer som är kritiska. Det behövs för att rätt planering och utskick av SIM-kort ska kunna göras.

Hur påverkas kommunens verksamheter?

Samordning pågår tillsammans med ansvariga kontaktpersoner på förvaltningarna för att hitta nya lösningar där det behövs. T.ex. utbyte till mobil lösning.

Verksamheters tjänster som påverkas av bytet är:

 • Fast ansluten telefoni såsom bordstelefoner och faxar
 • Speciallösningar där mobila abonnemang använts istället för IoT-abonnemang
 • Agenter/samhällsvägledare/svarsgrupper
   - TeleQ - telefonköhantering med tidangivelse på callback
   - Svarsgrupper/gruppnummer för kontaktcenter och handläggare (TRIO agent)

De verksamheter som har svarsgrupper och speciella telefonilösningar kommer att få utbildning och information om byte av telefoniutrustning under hösten.

Hur kommer t. ex. trygghetslarm att påverkas?

Annan utrustning som har SIM-kort behöver bytas ut till nya men bytet är inte tidsbundet till den 18 oktober. Det kommer göras samordnat med annan verksamhetsplanering som t.ex. generationsskifte av hårdvara (utbyte av larm).

Samordning av arbetet leds av telefoniprojektgruppen på LKDATA, tillsammans med referenspersoner och ansvariga inom respektive berörd verksamhet.

Tjänster som påverkas:

 • Mobila bredband i t.ex datorer eller pekplattor
 • Abonnemang för IoT utrustning och trygghetslarm

Information till privata utförare som har avtal med Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun

Bytet berör utrustning som har SIM-kort från Telia/Linköpings kommun (LKDATA). Utrustning som har SIM-kort från telefonoperatörer som ni själva tecknat avtal med, berörs inte.

Bytet innebär att alla SIM-kort som används i mobiltelefoner kommer att behöva bytas ut till Telenors SIM-kort den 18 oktober.

Telefonnummer behöver inte bytas. Befintliga telefonnummer porteras/överflyttas per automatik till Telenor.

Övriga SIM-kort till exempel mobila bredband, larm osv byts ut successivt under hösten. Mer information kommer till berörda längre fram.

Social- och omsorgsförvaltningen har skickat information till ansvariga medarbetare hos respektive utförare. Informationen beskriver mer utförligt vad som ska göras och vilka uppgifter kommunen behöver få in från er via en digital enkät. Enkäten finns länkad i den utskickade informationen. För att säkerställa bytet till ny operatör behöver enkäten besvaras senast den 7 september 2023.

Vad innebär det för dig som medarbetare i ett kommunalt bolag den 18/10?

Alla personliga och delade mobiltelefoner med SIM-kort från Linköpings kommun påverkas. Operatörsbytet innebär att alla användare måste byta SIM-kort den 18 oktober.

Nya SIM-kort skickas ut under vecka 39-40 till utsedda kontaktpersoner i bolagen. Det är viktigt att byta SIM-kortet 18 oktober, annars kommer telefonen inte fungera. Mer information, t. ex. instruktion för hur du gör simkortsbytet kommer löpande att fyllas på denna sida. 

Telefontjänster som påverkas av bytet är:

 • Anknytningar och abonnemang
 • Hänvisningsfunktion- när vi inte är tillgängliga för samtal
 • Röstbrevlådor
 • Internkatalog (TRIO) via webb och mobilapp
 • Är du agent/handläggare i svarsgrupp kommer du att få nya verktyg att arbeta i

För medarbetare som hänvisar till till andra telefonnummer, t.ex. larmfunktioner, är det viktigt att veta vilka telefonnummer som är kritiska. Det behövs för att rätt planering och utskick av SIM-kort ska kunna göras.

Hur påverkas de kommunala bolagens verksamheter?

Samordning pågår tillsammans med ansvariga kontaktpersoner på de kommunala bolagen för att hitta nya lösningar där det behövs. T.ex. utbyte till mobil lösning.

Verksamheters tjänster som påverkas av bytet är:

 • Fast ansluten telefoni såsom bordstelefoner och faxar
 • Speciallösningar där mobila abonnemang använts istället för IoT-abonnemang
 • Agenter/samhällsvägledare/svarsgrupper
   - TeleQ - telefonköhantering med tidangivelse på callback
   - Svarsgrupper/gruppnummer för kontaktcenter och handläggare (TRIO agent)

De verksamheter som har svarsgrupper och speciella telefonilösningar kommer att få utbildning och information om byte av telefoniutrustning under hösten.

Hur kommer t. ex. IoT att påverkas?

Annan utrustning som har SIM-kort behöver bytas ut till nya men bytet är inte tidsbundet till den 18 oktober. Det kommer göras samordnat med annan verksamhetsplanering som t.ex. generationsskifte av hårdvara (utbyte av larm).

Samordning av arbetet leds av telefoniprojektgruppen på LKDATA, tillsammans med referenspersoner och ansvariga inom respektive berörd verksamhet.

Tjänster som påverkas:

 • Mobila bredband i t.ex datorer eller pekplattor
 • Abonnemang för IoT utrustning och trygghetslarm

Senast uppdaterad den 26 september 2023