Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommun byter telefonileverantör

Den 18 oktober 2023 bytte kommunen och de kommunala bolagen telefonileverantör. Här samlar vi information som du som medarbetare i kommunen, de kommunala bolagen eller privat utförare behöver känna till om bytet. Sidan uppdateras löpande.

Vart vänder jag mig vid frågor eller om något inte fungerar?

Så påverkas du som medarbetare i Linköpings kommun 

Alla personliga och delade mobiltelefoner med SIM-kort från Linköpings kommun har påverkats av bytet. Om du ännu inte bytt ditt SIM-kort kan du läsa hur du gör i Instruktion för SIM-kortsbyte 

Uppdatera telefonens funktioner efter SIM-kortsbytet

Efter SIM-kortsbytet behöver du uppdatera vissa funktioner i telefonen. Exempelvis spela in nytt röstbrevlådesvar, ställa in kalenderkoppling och hänvisningar. Det gör du i CMG Web (tidigare Trio) Läs hur du gör i instruktionerna nedan:

 

Så påverkas privata utförare som har avtal med Social- och omsorgsförvaltningen i Linköpings kommun

Bytet berör utrustning som har SIM-kort från Telia/Linköpings kommun (LKDATA). Utrustning som har SIM-kort från telefonoperatörer som ni själva tecknat avtal med, berörs inte.

Bytet innebär att alla SIM-kort som används i mobiltelefoner kommer att behöva bytas ut till Telenors SIM-kort den 18 oktober.

Telefonnummer behöver inte bytas. Befintliga telefonnummer porteras/överflyttas per automatik till Telenor.

Övriga SIM-kort till exempel mobila bredband, larm osv byts ut successivt under hösten. Mer information kommer till berörda längre fram.

Social- och omsorgsförvaltningen har skickat information till ansvariga medarbetare hos respektive utförare. Informationen beskriver mer utförligt vad som ska göras och vilka uppgifter kommunen behöver få in från er via en digital enkät. Enkäten finns länkad i den utskickade informationen. För att säkerställa bytet till ny operatör behöver enkäten besvaras senast den 7 september 2023.

Så påverkas du som medarbetare i kommunens bolag 

Alla personliga och delade mobiltelefoner med SIM-kort från Linköpings kommun har påverkats av bytet. Om du ännu inte bytt ditt SIM-kort kan du läsa hur du gör i Instruktion för SIM-kortsbyte.

Uppdatera telefonens funktioner efter SIM-kortsbytet

Efter SIM-kortsbytet behöver du uppdatera vissa funktioner i telefonen. Exempelvis spela in nytt röstbrevlådesvar, ställa in kalenderkoppling och hänvisningar. Det gör du i CMG Web (tidigare Trio).

Trio Web har ersatts av CMG Web

Trio Referral, Trio Gäst samt Trio web kommer att ersättas av applikationen/verktyget CMG Web. Denna nya applikation kommer att finnas tillgänglig från och med onsdag 18 oktober. Appen i telefonen för Trio Referral kommer också att ersättas av appen CMG Web, som automatiskt skickas ut till alla mobiltelefoner inom Linköpings kommun.
I CMG Web kommer du att kunna hantera dina hänvisningar, kalenderkopplingar samt söka efter kortnummer till kollegor inom kommuen i interntelefonkatalogen. 

Läs hur du gör i instruktionerna nedan:

 

Hur kommer till exempel trygghetslarm att påverkas?

Annan utrustning som har SIM-kort behöver bytas ut till nya, men bytet är inte tidsbundet till den 18 oktober. Det kommer göras samordnat med annan verksamhetsplanering som t.ex. generationsskifte av hårdvara (utbyte av larm).
Samordning av arbetet leds av telefoniprojektgruppen på LKDATA, tillsammans med referenspersoner och ansvariga inom respektive berörd verksamhet.
Tjänster som påverkas:

  • Mobila bredband i till exempel datorer eller pekplattor
  • Abonnemang för IoT utrustning och trygghetslarm

Samordning pågår tillsammans med ansvariga kontaktpersoner på förvaltningarna för att hitta nya lösningar där det behövs. T.ex. utbyte till mobil lösning. Speciallösningar kommer också genomföras för exempelvis faxar där separata dialoger förs med berörda verksamheter.

Varför byter kommunen leverantör?

Kommunens nuvarande avtal med teleoperatören Telia har löpt ut under hösten. Därför har en ny upphandling gjorts.

Kommunens nya leverantör av telefoni är Telenor. Tidigare har kommunen haft avtal med flera olika leverantörer för våra telefonilösningar. Alla tjänster kommer vi nu att köpa från en och samma leverantör, Telenor.

Vad blir skillnaden med vår nya leverantör?

Den nya lösningen medför minskad administration. Bland annat genom synkning som sker mellan internkatalogen och kontohantering. Det innebär att informationen om kommunens användare förbättras. Vi kan nu också automatisera beställningsflöden till leverantören.

I övergången till Telenor får våra abonnemang så kallad flat rate, vilket betyder att nationella samtal och SMS inom Sverige ingår i månadsavgiften.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023