Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en av regeringens satsningar inom vård och omsorg i spåren av covid-19. Lyftet ger förutsättningar till att kompetenshöja äldreomsorgens medarbetare genom utbildning på betald arbetstid till vårdbiträde/undersköterska.

Linköpings kommun har tilldelats 6,4 miljoner av de statliga medlen och väljer att fördela summan mellan de privata- och den egna utföraren Leanlink. 

I regelverket som framtagits av socialstyrelsen framgår att satsningen gäller för både tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Varje arbetsgivare gör sitt urval av medarbetare och beräknar hur många och i vilken omfattning som verksamheten klarar att skicka på utbildning under hösten 2020. Då det brådskar att få igång medarbetare i studier redan till hösten, uppmanas alla berörda arbetsgivare att, så snart det är möjligt, påbörja arbetet med urval.

Målet är att Linköping ska ge förutsättningar för att kompetenshöja medarbetare genom en så effektiv process som möjligt.

Äldreomsorgslyftet drivs i Linköping som ett projekt via medlemmarna i det lokala Vård och omsorgscollege (VO-C). All information om lyftet samlas och uppdateras därför löpande på VO-C hemsida.

Senast uppdaterad den 7 juli 2020