Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings Äldreomsorgslyft

Utöver de statliga medlen i äldreomsorgslyftet har Äldrenämnden beslutat att tillskjuta egna medel i ett så kallat Linköpingslyft. Detta för att alla medarbetare inom äldreomsorgen, oavsett anställningsform, ska ha möjlighet att höja sin kompetens och kunna studera till vårdbiträde eller undersköterska.

 

De båda lyften slås samman, följer samma arbetsgång och ersättningsmodell och benämns som Linköpings Äldreomsorgslyft.

Äldreomsorgslyftet + Linköpingslyftet = Linköpings Äldreomsorgslyft

Du som utförare av äldreomsorg har alltså chansen att kompetenshöja din personal och få ersättning för den tid medarbetaren lägger på studier.

Läs mer om arbetsgång och villkor via länken "Linköpings Äldreomsorgslyft".

Senast uppdaterad den 5 oktober 2020