Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nytt om äldreomsorgslyftet

Anställda inom äldreomsorg som bedrivs på uppdrag av Linköpings kommun erbjuds utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Olikheterna i Socialstyrelsens tolkning av regelverket kontra den nationella överenskommelse som SKR och Kommunal tecknat, har inneburit svårigheter att utläsa hur de statliga medlen ska kunna nyttjas i enighet med de båda riktlinjerna. Dessa olikheter har tyvärr medfört en viss försening i informationsflödet ut till er utförare. 

Målet med lyftet efter genomförandet är bland annat att kvalitetssäkra verksamheten och säkra bemanningsbehovet på lång sikt genom att få in fler medarbetare med formell kompetens. En klar riktlinje som SKR och Kommunal har är att satsningen främst ska riktas mot visstidsanställda personer.

Utförare inom äldreomsorgen uttrycker behov av att främst utbilda redan befintligt tillsvidareanställda medarbetare så de kan uppnå formell kompetens som vårdbiträde eller undersköterska.

För att möta utförarnas behov och öppna upp för en ännu bredare satsning och därmed inkludera fler medarbetare, ligger ett förslag till äldrenämnden att komplettera den statliga satsningen med att tillskjuta egna medel, i ett så kallat Linköpingslyft.

De båda kompetenssatsningarna (om beslut tas i nämnd) kommer att hanteras parallellt där ansökningsförfarande och uttagning till utbildningsanordnare sker samordnat och utgår från samma villkor som råder i socialstyrelsens tolkning av äldreomsorgslyftet.

Vad innebär då detta?

Att du som arbetsgivare och utförare så fort som möjligt ska välja ut de medarbetare, oavsett anställningsform, som du vill utbilda till vårdbiträde eller undersköterska. Anmäl dessa till Cfv, centrum för vuxenutbildning, för en första kartläggning. Efter att medarbetaren genomfört kartläggningen ber du om att få ta del av resultatet direkt till din medarbetare. Efter det väljer du ut vilka som ska få utbildas. Se mer detaljer om arbetsgång och förutsättningar på Vård- och omsorgscollege lokala hemsida.

Dialogforum 3 september

För dig som är utförare och vill veta mer om lyftet, föra dialog och kanske har frågor, välkomnas till digitalt Dialog forum torsdag 3 september kl.15.00.

Närvarande vid mötet finns projektledningen:

  • Katarina Mattsson, Vård- och omsorgscollege, KLF
  • Helena Carlewald, Social- och omsorgsförvaltningen, SOF
  • Karin Fagéus, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, UAF

Klicka på länken för att koppla in dig på mötet:

Vid frågor om projektet vänligen kontakta Katarina Mattsson

 

Senast uppdaterad den 31 augusti 2020