Hoppa till huvudinnehåll

Ny film – chefsträff i Stadshuset om Framtidens vård och omsorg i hemmet

Den 30 september anordnade införandeprojektet för Framtidens vård och omsorg i hemmet en informationsträff för chefer och samordnare i Stadshuset. Evenemanget spelades in och filmen finns nu tillgänglig på Utförarwebben.

Christina V i KF-salen

 

Omkring 60 personer deltog på informationsträffen, de flesta chefer och samordnare från de olika utförarna som från och med maj 2023 kommer ha geografiskt områdesansvar för hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering i Linköpings kommun.

Informationsträffen syftade till att ge en bakgrund till omställningen och att ge en nuläges- och framtidsbild av införandet. Under träffen fanns också möjlighet att ställa frågor om arbetsprocessen till delprojektledarna.

Informationsträffen finns inspelad. Du hittar filmen samt frågor och svar under Stödmaterial på huvudsidan för Framtidens vård och omsorg i hemmet. 

 

Senast uppdaterad den 21 oktober 2022