Hoppa till huvudinnehåll

Funktion skapa/avsluta journal i Genomförandewebb försvinner

Tidigare har det varit möjligt att skapa och avsluta genomförandejournal i Treserva Genomförandewebb trots att journal alltid ska skapas/avslutas i Treserva Windows. Funktionen kommer stängas av.

Alla journaler ska skapas från Treserva Window via Citrix. Det enda undantaget är serviceärenden som skapas inom IFO direkt i Treserva Genomförandewebb. Vi har nu hittat hur vi stänger av för verksamhetschefer och samordnare att avsluta och skapa journal i webben. Detta för att öka möjligheten att göra rätt på en gång. 

Vi kommer under några veckor framåt stänga av möjligheten att skapa och avsluta journal i webben för verksamhetschefer och samordnare inom olika områden.

  • Måndag den 21/8 (idag) - stängs funktionen av inom vårdboenden.
  • Måndag den 28/8 - stängs funktionen av FH, socialpsykiatri och LSS
  • Måndag den 4/9 - stängs funktionen av för hemtjänsten.

I och med att man inom IFO fortfarande kommer behöva funktionen på vissa ärenden, krävs ytterligare tester för att det ska bli så bra som möjligt. Verksamhetsombuden har ombetts att medverka vid testning.

Senast uppdaterad den 21 augusti 2023