Hoppa till huvudinnehåll

FAQ och support

Vi hittar inte App Store/Hur gör vi för att ladda ner en app?

iPadsen har inte App Store utan appar förs ut via ett system som heter MDM. För att ladda ner en app vänder ni er till den verksamhetsrepresentant som är ansvarig för detta. Genom att ha en ansvarig för appadministrationen kan apparna kontrolleras innan de förs ut.

Vad är MDM?

MDM är ett system för att föra ut appar till ett stort antal iPads. Det ersätter Apple ID. Exempelvis kan en lärare med några knapptryck föra ut en app till alla elevers iPads.

Hur får vi Levnadsberättelsen/Mina bästa stunder?

Levnadsberättelsen testas just nu inom ett par verksamheter men är inte klar för att föras ut till samtliga verksamheter. Vi uppdaterar med mer information här allt eftersom vi får ny information.

Vad gäller för Spotify?

Linköpings kommun har i dagsläget inget avtal med STIM och Spotify har inga konton för kommunal verksamhet. Diskussioner förs med berörda parter och vi uppdaterar med mer information här allt eftersom vi får ny information.

Brukaren behöver mer personligt stöd kring appar, vart ska vi vända oss?

Om brukaren behöver ytterligare stöd kring kognitiva hjälpmedel som till exempel en schema-app, kontakta den arbetsterapeut som hör till enheten. Om en specifik app ska förskrivas till en brukare krävs att brukaren har en egen privat surfplatta eller smartphone.

Behöver brukaren hjälp med att kunna kommunicera, kontakta ansvarig arbetsterapeut eller sjuksköterska på enheten. I vissa fall kan insatser från logoped vara aktuellt.

Vill ni läsa mer se:

 

Vi kan inte starta upp iPaden.

Har inte iPaden startats upp med användarnamn och lösenkod, kontakta LKDATAs support.

Har iPaden används innan men nu helt plötsligt inte går att starta upp, se till att den laddas och försök sedan igen. Går den fortfarande inte att starta upp, kontakta LKDATAs support.

Vad gör vi med de iPads/funktionsplattor som vi redan har?

Om verksamheten redan hyr iPads via LKDATAS tjänst går dessa att koppla på MDM-funktionen för en verksamhetskostnad på 175 kr.

Hur får vi ett annat sorts skal?

Önskar verksamheten ett annat sorts skal än det som är levererat bekostas det av verksamheten. För de kommunala utförarna hänvisas till LKDATA.

Hur får vi internet till iPaden?

Ni kan använda er av Wi-Fi eller mobilt bredband. För de verksamheter inom Leanlink som önskar beställa mobilt bredband gör ni detta genom LKDATAs IT-order. Även privata verksamheter kan göra detta genom LKDATA eller välja att köpa mobilt bredband från annan leverantör.

Hur kan vi skriva ut från iPaden?

För Leanlink går det att skriva ut från iPads via funktionen kvitterad utskrift. För de som redan har kvitterad utskrift ingår det. För de inom Leanlink som inte redan har kvitterad utskrift innebär det en kostnad per ansluten skrivare á 170 kr månaden.
För privata utförare ska det gå bra att skriva ut från iPads med egna system.

Vi behöver stöd i hanteringen av iPad

Se utbildningsmaterial under iPad och kontakta utsedd person på arbetsplatsen.

Supportvägar:  

Var vänlig läs FAQ-frågor ovan innan ni kontaktar support.

Vad kan vi få hjälp med från egen utförare/verksamhet?

  • Nedladdning av appar.
  • Information och stöd i handhavandet av app.
  • Val av lämpliga appar.
  • Information om uppdraget.

Vad kan vi få hjälp med från LKDATA?

  • Frågor kring fakturering av löpande kostnader.
  • Problem med hårdvaran (till exempel om iPad går sönder eller inte går att starta eller beter sig konstigt).
  • Hantering av iPads vid verksamhetsbyte (byte av faktureringsadress med mera)

Telefon: 013- 20 69 69

E-post: [email protected]

Vad kan vi få hjälp med från användarstöd?

För chef och ombud:

  • Frågor om uppdraget, roller och upplägget för det.
  • Frågor om utbildning.
  • Åsikter och synpunkter om uppdraget.

Senast uppdaterad den 10 mars 2023