Hoppa till huvudinnehåll

Information och inspiration

Här hittar du information om uppdraget och inspiration från workshops.

iPads och annan välfärdsteknik köptes in med regeringsmedel under 2018.
Ca 430 iPads finns nu hos både privata och kommunala utförare inom äldreomsorg, LSS-verksamheter, individ och familjeomsorgen och socialpsykiatri.

Appar förs ut till iPadsen via ett system för appadministration som heter MDM. Utbildning har hållts för administratörer från varje utförare.

För att utreda nuläge, behov och önskat framtida läge hölls workshops med verksamhetsrepresentanter. Där diskuterades även lämpliga appar och arbetssätt för dem.

Rutin för användande av iPad och appar

Vad är välfärdsteknik?

Socialstyrelsen beskriver välfärdsteknik som:

”Digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.”

På enkel svenska kan man säga att det är teknik som finns för att hjälpa en person som behöver hjälp.

Exempel på välfärdsteknik är: En iPad med appar, dator, VR-glasögon, GPS-klocka, trygghetslarm, kamera för tillsyn och mycket, mycket mer.

I workshops med verksamhetsrepresentanter diskuterades hur man kan arbeta med att använda appar som stöd och aktivitet. Nedan är en sammanfattning av svaren.


Hur kan man få reda på vilka behov en person har?

Man frågar personen, frågar anhöriga eller personens kontaktperson. Man letar information i dokumentation, i levnadsberättelsen och i genomförandeplanen.

Hur kan man hitta lämpligt stöd?

Fråga personen vad hen tror kan vara till hjälp. Prata med anhöriga och kollegor. Tala med en arbetsterapeut eller logoped, med andra välfärdsteknikombud eller med kontaktperson för välfärdsteknik inom din organisation. Glöm inte bort att ta hänsyn till personens bakgrund, vad har testats innan till exempel i skolan, på barnhabiliteringen och hemma? Testa för att se om det fungerar och om det blir fel – gör om! 

Hur kommer man fram till ett arbetssätt och får med hela gruppen?

Det är viktigt att avsätta tid för att prata om apparna till exempel på APT. Genom det kan man skapa tydlighet för alla: vad är syftet/behovet, vad är målet, vilken tidsram har vi, ska vi ha delmål, vem gör vad? Det är även viktigt att följa upp arbetet.

Gör rutiner och undervisa i hur man hanterat iPaden. Man kan ha ombud som får göra grupper med personalen på varje avdelning och ha en diskussion om appar och behov. Det är viktigt med intresse hos personalen, därför kan man också arbeta med att inspirera sina kollegor och ge tips och idéer. Personal kan få olika uppgifter och sen lära vidare till sina kollegor.

Man måste också arbeta med attityden till att använda digitala verktyg. De är centrala för allt ska fungera, man kan likna det med exemplet ”Ska man städa så ska man använda en dammsugare”.

För ny personal kan arbetet med iPad bli en del av introduktionen.

För att brukarna ska använda iPadsen hänger det på att de ser det som en kul grej att använda. Här kan man arbeta med att inspirera dem. IPaden måste också finnas lättillgänglig.

Senast uppdaterad den 7 januari 2020