Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdstjänster

Information och rutiner gällande digitala välfärdstjänster

Kommunens åtagande när det gäller trygghetsskapande insatser som sker via digitalt trygghetslarm, digital nyckelhantering, mobilt trygghetslarm-GPS samt visuell digital tillsyn, installeras och förvaltas av teknikutvecklare från kommunens Välfärdsteam. Välfärdsteamet består av ett antal medarbetare, från Vård- och omsorgsförvaltningen, som är utbildade undersköterskor samt har många års erfarenhet inom vård och omsorg som bakgrund.

Information, rutiner, blanketter med mera gällande dessa trygghetsskapande insatser finns nedan under respektive klickbar huvudrubrik.

Äldrenämnden fattade beslut 2021-06-01, att insats tillsyn natt skall utföras som visuell digital tillsyn med stöd av trygghetskamera inom hemtjänsten. Där trygghetskamera inte är ett lämpligt alternativ, tillgodoses omvårdnadsbehovet på annat sätt.

Syfte med användande av trygghetskamera är att

  • bidra till ostörd nattsömn
  • bibehålla tryggheten och integriteten för de äldre - omvårdnadskvaliteten påverkas ej
  • minska resande för hemtjänstpersonal
  • frigöra personalresurser för att dessa ska finnas tillgängliga för mer omfattande omvårdnadsinsatser, där fysiska besök är nödvändigt.

Trygghetskameran aktiveras nattetid under tidpunkter enligt överenskommelse mellan brukare och hemtjänst. Övrig tid är kameran avstängd. Ingen ljudupptagning sker och inga bilder sparas.

Tillsynen genomförs av personal på larmcentral som vid avvikelser kontaktar hemtjänstpersonal som då utför fysiskt hembesök.

Tjänsten medför ingen extra kostnad för den enskilde utan brukaren betalar enbart ordinarie hemtjänsttaxa för tillsyn natt.

Frågor

Kontakta VOF välfärdsteknik.

Senast uppdaterad den 24 maj 2024