Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Checklista för möten testad

Anneli Ceric och Therese Österberg jobbar båda i Motala kommun och har egen erfarenhet av socialt omsorgsarbete. De har varit engagerade i ett FoU-projekt som rör möten och samtal med individer som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Från vänster: Anneli Ceric och Therese Österberg. Foto: Erica Byström

I inledningen av projektet tog de fram checklista och en samtalsmanual som nu har testats i praktiken av ett antal medarbetare, bl a LSS-handläggare från Motala kommun och handläggare från Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Resultatet av studien visar att många professionella väljer bort checklista och samtalsmanual och att föredrar att hålla möten helt baserat på muntlig information. Detta, trots att de är medvetna om att skriftliga anteckningar om vad som sagts och beslutas vid mötet är värdefullt för individens förståelse.

Genom studien har Anneli och Therese fått in information om hur checklista och manual skulle kunna förenklas och bli det hjälpmedel de är tänkta att vara. En fortsatt bearbetning kommer att göras under våren 2020.

Ambitionen är att den nya manualen ska kunna spridas till många verksamheter och att flera professionella yrkesgrupper ska använda den i praktiken. FoU-projektet har handletts av Margareta Bredmar samt Erica Byström från Linköpings universitet.

Senast uppdaterad den 12 augusti 2020