En bra grund att stå på

Den länsgemensamma yrkesintroduktionen för nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården har startat. 35 personer samlades i Linköping nyligen för att djupdyka i allting som har med handläggning och dokumentation att göra.

Annasofia Nilsson menar precis som sina kollegor att ämnena som hittills tagits upp på yrkesintroduktionen är mycket relevanta.

Längre fram i vår kommer det att handla om barns utveckling och anknytning, barns delaktighet i processerna som berör dem samt BBIC:s grundprinciper, mål och syften. Yrkesintroduktionen fortsätter sedan efter sommaren med att bland annat ta upp risk- och skyddsfaktorer, insatser utifrån enskilda barns behov och vikten av att formulera tydliga, smarta och uppföljbara mål.

Handläggning och dokumentation är nog i de flestas öron inte begrepp som det sprudlar om, men Helga Waerme som håller i utbildningen får alla att lyssna uppmärksamt och intresserat. Till vardags är hon kvalitets- och kompetenssamordnare i Finspångs kommun.

– Varför dokumenterar vi? frågar hon. Jo, för att människor ska ha möjlighet att gå tillbaka och läsa sin egen historia. Vi kan inte heller välja om vi vill dokumentera eller inte. Att låta bli kan innebära att vi begår tjänstefel, understryker Helga Waerme.

Med hjälp av autentiska (fast av identitetsskäl maskerade) fall visar hon på hur en god dokumentation ser ut kontra en bristfällig. Skillnaderna är uppenbara.

Sara Johansson, Linda Olsson, Emma Mälman och Annasofia Nilsson arbetar alla inom HVB-gruppen i Linköping.

Linda Olsson, som är socialantropolog i botten, är den av dem som har arbetat längst i yrket: sedan juli 2017.

– Det här med handläggning och dokumentation låter ju väldigt torrt, men jag tycker att det är både intressant och kul. Helga Waerme är också otroligt kunnig. Närmast ett orakel, säger hon och ler.

Övriga håller med.

– Mycket av det som tas upp talade vi om under utbildningen. Det är lite av en repetition, menar Annasofia Nilsson.

– Fast det är inte som på utbildningen, inflikar Emma Mälman. Det är mycket mer handfast här.

– Ja, jag tycker att ämnena belyses från fler håll, säger Sara Johansson. Man får en helhetsförståelse.

Alla är överens om att utbildningen är relevant för dem. Ämnena som tas upp är angelägna. Att kunna diskutera med andra nyanställda kollegor är också viktigt. De gick alla in i yrket med en vilja att arbeta med och hjälpa människor, en ideologisk önskan om att göra gott.

– Att komma ut och börja jobba kan därför vara lite av en kalldusch, för man är ju en myndighetsperson, och för varje liten sak man gör följer så många andra, bland annat för att dokumentationskraven är så omfattande, konstaterar Sara Johansson.

Torsten Möller är ursprungligen från Tyskland, men arbetar sedan maj 2017 som flyktinghandläggare och socialsekreterare i Boxholms kommun.

– Jag är inte utbildad socionom utan har läst statsvetenskap och förvaltningsrätt. Jag har myndighetserfarenhet från Tyskland och sökte mig till socialtjänsten när jag flyttade till Sverige för att komma närmare verkligheten, berättar han.

Han trivs mycket bra i yrket.

– Den här yrkesintroduktionen är också jättebra. Lärarna förklarar på ett enkelt och begripligt sätt.

Rebecca Strömberg, Gretha Björklund, Isabelle Biveland och Robin Wilzén arbetar i Kinda. Även de strör lovord över den länsgemensamma utbildningen.

– Vi får med oss alla de olika delar som arbetet innebär. Det inger säkerhet och trygghet, säger Robin Wilzén.

– Att bli uppdaterad på det här viset ger en väldigt bra grund att stå på, tillägger Gretha Björklund.

Text: Catarina Gisby/redakta

Fakta

Målgruppen för den länsgemensamma yrkesintroduktionen för socialarbetare är nyanställd personal inom den sociala barn- och ungdomsvården, både de som anställts som utförare eller behandlare och de som anställts som handläggande socialsekreterare. Även vissa LSS-handläggare kommer ifråga.

– Vi har medvetet valt att sammanföra utförare, behandlare och handläggare för att de ska få en ökad förståelse för varandras arbetssituation, säger Johanna Sohl som är projektledare för yrkesintroduktionen. Vad jag vet har man inte gjort så någon annanstans i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018