FoU Centrum - invigning i Mjölby

FoU Lärcenter för nätverksarbete invigdes i Mjölby med en konferens i oktober. De flesta deltagarna kom från FoU-kommunerna i Östergötland, men det fanns också mera långväga gäster.

FoU Lärcenter för nätverksarbete invigning i Mjölby

FoU Lärcenter för nätverksarbete invigdes i Mjölby med en konferens i oktober.

Att mobilisera människors egna resurser är nyckeln till ett hållbart och framgångsrikt socialt arbete.

Ett sätt att mobilisera dessa resurser är att som socialarbetare ha ett nätverksperspektiv. Då arbetar man för att klientens eller brukarens eget nätverk engageras i hans eller hennes liv i den situation som har uppstått.

I Mjölby har socialtjänsten arbetat utifrån ett nätverkstänk under relativt lång tid. Om detta berättade Anna Johansson, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Pirjo Ohvo, förvaltningschef, och Karsten Mohapatra, koordinator i Mjölby kommun, när de ingivningstalade för publiken.

– Det började med att vi funderade på om vi gjorde rätt saker, sa Anna Johansson. Vi visste till exempel att resultatet av placeringar av barn var dåligt. Kunde vi göra på något annat sätt?

Teorier, praktiker och förhållningssätt diskuterades. Kommunen tog intryck av hur nätverksarbete använts i andra kommuner.

– Egentligen är nätverksarbete inte något nytt, men för att det ska fungera måste alla samlas kring ett och samma synsätt, och det är det som har skett i Mjölby, konstaterade Pirjo Ohvo.

Så småningom kopplades FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete in.

– Vårt uppdrag är ju att vara kommunernas verktyg när kommunerna vill utveckla och förbättra sin egen verksamhet, underströk FoU Centrums gruppchef Mats Eriksson.

FoU Centrum har beviljat medel till Lärcentret i Mjölby för två år framöver.

– Vi är angelägna om att även andra kommuner får ta del av det här arbetet. Målet är att Lärcentret för nätverksarbetet inte enbart ska verka i Mjölby, utan att den kunskap som finns här också ska nå utanför den egna kommunen, fortsatte Mats Eriksson.

Mona Krispinsson från Region Östergötland arbetar med samverkan inom vård och omsorg över hela länet, vilket inbegriper samtliga tretton kommuner samt regionen. Hon är mycket intresserad av nätverksarbetet.

– Vi ser ju samma problematik inom vården som man gör inom många kommuner. För att nå goda resultat måste man ha patienterna med sig. Jag tycker att det är viktigt att ta del av de erfarenheter Mjölby har gjort genom att ha ett nätverksperspektiv, och sprida dessa erfarenheter till länets övriga kommuner.

Inga-Lena Lindberg arbetar som processledare i Göteborgs stad. Hennes fokus ligger på verksamhetsnära forskning och själva idén med lärcentra.

– Hur når man ut med kunskap? Kan man skapa ett lärcenter i socialt arbete som också riktar sig mot regionen? Hur skapar man gemensam kompetens?

Samverkan är ett nyckelord för henne.

– Men att skapa gemensamma strategier och strukturer för den, med individens mål och behov i fokus, är inte lätt.

Text: Catarina Gisby/redakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018