Invigning av FoU Lärcenter för socialt nätverksarbete i Mjölby kommun

Nu har FoU Lärcentret för socialt nätverksarbetet invigts i Mjölby på en konferens med deltagare från kommunerna i Östergötland, Region Östergötland, brukarorganisationer och gäster från Göteborg och Eskilstuna.

Bild från invigningsceremoni med fr v Anna Johansson, ordförande för socialnämnden i Mjölby, Mats Eriksson, Gruppchef för FoU Centrum i Linköping, Karsten Mohapatra, Lärcenter för socialt Nätverksarbete i Mjölby.

I Mjölby lades en grund för ett gemensamt arbete för ett ökat helhetsperspektiv och dialog när människor är i behov av stöd och hjälp. Lärcentrets är ett samarbete mellan FoU-Centrum i Linköping och Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun där Karsten Mohapatra är ansvarig för lärcentret.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019