Kunskapsöversikt Case management i den sociala barnavården

I rapporten presenteras en litteraturöversikt om Case management som ett sätt att organisera insatser och behandling av en klient eller familj inom socialt arbete. I rapporten beskrivs begreppets innebörd och traditionens framväxt från starten i Chicago i slutet av 1800-talet fram till våra dagar, samt hur metodiken tillämpats och utvecklats inom psykiatri och socialt arbete.

Case management kan definieras som en väg att koordinera, integrera och tilldela individualiserad vård och stöd, och med begränsade resurser, med kontinuerlig kontakt med en eller flera nyckelprofessionella som fungerar som en form av stödjande nätverk kring klienten. En Case managers uppgift är att bedöma klientens resurser, planera insatser tillsammans med klienten utifrån dennes behov, ha en koordinerande funktion, förbinda klienten med olika resurser, koordinera klientens sociala nätverk, koordinera klientens kontakt med professionella och olika myndigheter, utveckla klientens inre resurser, förhandla åt klienten och försvara denne i kontakten med professionella samt att hantera och bemästra barriärer och hinder som finns för att klienten ska få adekvat stöd och hjälp.

Specifikt behandlas tillämpningen i socialt arbete vad gäller familjebevarande åtgärder och i relation till organiseringen av välfärdssystem men även forskning om Case management vad gäller arbetsuppgifter och tidsanvändning i arbetet med familjer, samverkan inom social service och betydelsen av att arbeta i team.

Författare: Margareta Bredmar och Gunilla Petersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019