Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnofrid i fokus

Sveriges kommuner och regioner har under åren 2018-2020 genomfört en kvinnofridssatsning inom de regionala stödstrukturerna genom anställning en utvecklingsledare i varje län på halvtid.

Erfarenheter sammanställda i en rapport

Östergötlands utvecklingsledare Johanna Palmstierna har sammanställt erfarenheterna av satsningen - som främst kopplats till socialtjänsten - i en rapport tillsammans med Karin Tjärnlund, strateg vid centrala samordningsförbundet, med hopp om att inspirera fler till att arbeta med att förebygga, upptäcka och hantera våld.

Rapporten finns på FOU:s respektive Samordningsförbundets webbplatser. Den innehåller en introduktion till ämnet våld i nära relationer, en genomgång av arbete med våld i nära relationer, kommun för kommun i Östergötland, goda exempel från kommunernas arbete med våld i nära relationer, lokala, regionala och nationella kontaktvägar, webbaserat stöd avseende ämnet våld i nära relationer uppdelat utifrån särskilt utsatta grupper, samt öppna jämförelser. 

Spridningsseminarier och nationell konferens

Johanna Palmstierna kommer gärna ut och berättar om rapporten och de erfarenheter som satsningen gett. Ett digitalt spridningsseminarium hålls den 14 april klockan 13.00-14.00 för att inspirera, reflektera och uppmuntra till samverkan inom området! Anmälan till Johanna Palmstierna

För den som vill veta mer om piloten om systematisk uppföljning kvinnofrid och kanske funderar på att börja med systematisk uppföljning kommer ett regionalt digitalt spridningsseminarium att äga rum den 23 april klockan 8.30-09.45, då samtliga kommuner som deltagit i länets pilot medverkar och kan svara på frågor. Anmälan till Johanna Palmstierna

Samma dag, den 23 april, medverkar utvecklingsledare Johanna Palmstierna och Emelie Moberg, SOF:s mottagning vuxna på en digital nationell konferens om individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet klockan 10.00-16.00 för att tala om erfarenheterna av piloten i Östergötland. För mer info om dagen se SKR:s webbplats 

Kvinnofridssatsning 2021-2023

En ny kvinnofridssatsning är beslutad för åren 2021-2023. Den kommer att fortsatt fokusera på den redan sjösatta piloten om systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet som fyra kommuner i länet deltagit i - Linköping, Motala, Vadstena och Kinda - samt fokusera på jämställdhetsintegrering inom socialtjänsten för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Senast uppdaterad den 29 mars 2021