Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till vårens läraktiviteter

Under våren erbjuder FoU-forum olika läraktiviteter till dig som arbetar inom
socialtjänsten.

FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete har som uppgift att stödja en kunskaps-, evidens- och lärandebaserad socialtjänst genom att vara en länk mellan forskning och praktik. FoU-forum – en mötesplats för medarbetare inom socialtjänsten, anordnar under våren ett antal läraktiviteter för dig som arbetar inom socialtjänsten. Läraktiviteterna innefattar spännande föreläsningar, diskussioner och reflektioner.

Läraktiviteter våren 2023

Digitalt studiebesök hos Stellamottagningen i Göteborg

Datum: 17 februari kl. 09.30-11.30

Stellamottagningen i Göteborg ger stöd till föräldrar vars barn är placerade utanför hemmet. Mottagningen är ett resultat av flera förbättringsarbeten som de sju kommunerna i det deltagande forskningsprojektet,"Förälder på avstånd", genomförde för att förbättra stödet till föräldrar på avstånd.

Introduktionsföreläsning i Parenting Young Children (PYC)

Datum: 21 mars kl.13.00-14.00

PYC är ett föräldrastödsprogram för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Är du nyfiken på Parenting Young Children (PYC) och vill veta mer då är du välkommen till en digital introduktionsföreläsning. Föreläsningen erbjuds i syfte att ge en orientering om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children, PYC.

Stödkort vid utredning av föräldraförmåga

Datum: 3 april kl. 09.00-11.00

Att utreda föräldraförmågan är komplicerat. I möte med föräldrar med kognitiva svårigheter, ställer det ännu högre krav på utredande socialsekreterare att anpassa sin metodik och sina frågeställningar. Under lärtillfället kommer en presentation och genomgång av stödkorten följt av diskussion att ske.

Presentation av FoU Centrums uppdrag och ett axplock av verksamhetsnära aktiviteter

Datum: 19 april kl. 13.00-15.00

Vad gör FoU Centrum och hur kan kommuner, verksamheter, arbetsgrupper eller enskilda medarbetare inom socialtjänsten dra nytta av det som händer på FoU? Forsknings- och utvecklingscentrum för vård omsorg och socialt arbete erbjuder intresserade att ta del av FoU:s uppdrag.

Från kunskapskonsument till kunskapsproducent - hur kan systematisk uppföljning bli en del av vårt arbete?

Datum: 12 maj kl. 09.00-11.00

Systematisk uppföljning innebär att systematiskt dokumentera, beskriva och mäta arbetet med enskilda individer. FoU-forum erbjuder en föreläsning om systematisk uppföljning. Efter föreläsningen erbjuds en lärcirkel innehållande 2-3 träffar där det kommer att finnas möjlighet till stöd från FoU Centrum för att genomföra en systematisk uppföljning.

Anmälan och mer information

För mer information om aktiviteterna, kontakta: [email protected]
För anmälan kontakta: [email protected]

Varmt välkommen!

Senast uppdaterad den 6 mars 2023