LIFE-projekt med mål att utveckla metoder och kompetenser

Socialtjänsten fungerar inte alltid optimalt när det kommer till familjer med komplexa och omfattande behov. I LIFE-projektet är målet att utveckla nya kompetenser och metoder i arbetet med de här familjerna – och det är socialarbetarna själva som ska försöka hitta fram till de innovativa metoderna under projektets gång.

Socialarbetare från östgötakommunerna samlade på Omsorgs- och äldreförvaltningen i Linköping för att förbereda ett första anförande i slovenska Ljubljana.

Cecilia Cras är socionom och återfinns vanligtvis på Råd & Stöd i Linköping. Hon är en av sju svenska deltagare i LIFE.

Hon och kollegor från Linköping, Mjölby, Motala och Norrköping träffades tidigare i år på Omsorgskontoret i Linköping för att förbereda det anförande de skulle hålla i Ljubljana i Slovenien. Där skulle de träffa kollegor som utöver Slovenien kommer från Portugal, Italien och Norge.

LIFE står för Learning to innovate with families.

Projektet har fokus på det som på engelska kallas ”multi challenge families” och förkortas MCF.

– Alla länder som ingår i projektet har identifierat den här målgruppen, påpekar Bo Davidsson, forskare som på heltid är knuten till FoU Centrum.

Cecilia Cras berättade på det där förberedande mötet att hon träffat kollegorna från Ljubljana vid ett tidigare tillfälle, och att deras erfarenheter och slutsatser stämmer väldigt mycket överens med de svenska. Det förvånade henne då. ”Våra länder är ju inte helt igenom lika varandra för övrigt.”

Hon berättade också att hon såg fram emot att delta i projektet; att hon tycker att det är spännande med utvecklingsarbete och att hon brinner för de familjer som projektet berör.

Nu har hon kommit hem från Slovenien.

– Mina förväntningar infriades, säger hon. Med drygt trettio engagerade socialarbetare i samma rum kunde det inte bli annat än bra. Inga stora omvälvande nyheter kom fram, men det var väldigt spännande att se att man använder samma typer av verktyg i flera länder, till exempel BBIC och Smarta mål.

Vad diskuterade ni mest med era europeiska kollegor?

– Vi diskuterade vad vi möter för typ av utmaningar i våra yrkesliv, och det intressanta är att vi, allihop, var rörande överens om vilka utmaningarna är. Det spelar ingen roll i vilket land man bor, människor möter samma typer av svårigheter. Det som skiljer är hur länderna väljer att organisera stödet. Vi hade roliga och intressanta diskussioner i mindre tvärinternationella grupper, och även i den stora gruppen.

Vad händer nu?

– Nu är alla hemma och jobbar vidare nationellt med innovationsidéer i den egna verksamheten. Vi träffas med jämna mellanrum på FoU och hjälper och peppar varandra för att komma framåt, och under våren kommer vi att jobba med våra projekt, ha någon föreläsning och skriva rapport. Sedan kommer hela stora gänget att återsamlas i Portugal i höst för att presentera vad vi gjort på hemmaplan.

Något som är speciellt med LIFE-projektet är att det tar avstamp i det som kallas abduktivt lärande. Det innebär i korthet att deltagarna ska utgå från sina egna observationer och erfarenheter och tillsammans utveckla nya idéer och hypoteser som de ska försöka överföra till verkligheten. De ska alltså inte utgå från de teorier och det tänkande som är rådande. Det abduktiva lärande är på så vis väldigt kreativt.

– Hela kursen är inriktad på innovationer, förklarar Bo Davidsson. Kursen i sig är en innovation.

– Ja, deltagarna är själva medskapare av det här programmet, tillägger Mats Eriksson, FoU Centrums verksamhetschef. Det är en viktig utgångspunkt.

Josefin Söderstedt och Lasse Lindberg arbetar båda i Mjölby.

– Familjerna projektet fokuserar på möter vi varje dag, säger Lasse Lindberg. Vi möter dem – och kör huvudet i väggen.

– Ja, vi behöver fler verktyg att arbeta med, inflikar Josefin Söderstedt.

Att lärandet ska vara abduktivt är något de båda uppskattar.

– Men det är en utmaning, för vi är inte så vana vid att tänka i de banorna, avslutar Josefin Söderstedt.

Text: Catarina Gisby/redakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 november 2018