Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Livsberättelser som metod för att utveckla daglig verksamhet

FoU-rapport 77:2015 handlar om brukarinflytande och nya målgrupper inom daglig verksamhet. Den är skriven av Annika Rehn.

Det behövs mer kunskap om en ny generation personer med funktionsnedsättningar som har rätt till dagligt verksamhet enligt LSS. I gruppen finns ett ökat antal personer med neuropsykiatriska diagnoser. Det finns också ett behov av att stärka individens inflytande när det gäller daglig verksamhet.

I rapporten undersöks om personers livsberättelser kan användas för att utveckla befintliga verksamheter samt om berättelserna kan bidra till utveckling av metoder för en evidensbaserad praktik. Fem personer bidrar med sina livsberättelser.

Rapporten visar att arbetet med livsberättelser bidrar till att deltagarna känner sig sedda och bekräftade. Livsberättelserna gör det möjlig att få en helhetsbild av deltagarnas vardag. På så vis får vi ökad kunskap om daglig verksamhets betydelse, vilken roll den spelar i personernas liv och framtida utmaningar.

Rapporten avslutas med förslag om hur den dagliga verksamheten kan utvecklas. Man bör bland annat överväga möjligheten till verksamheter som enbart riktar sig till personer med neuropsykiatriska svårigheter.

I rapporten föreslås även omfattande kompetensutveckling för personal inom till exempel skola, arbetsförmedling, försäkringskassa och i den kommunala organisationen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019