Loke coachutbildning vt 2018

Utbildning i att coacha socialtjänstens verksamheter i systematisk uppföljning vårterminen 2018

Intresset för systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänsten har fått större utrymme i diskussioner om hur socialtjänstens arbete kan utvecklas. Både Socialstyrelsen och SKL arbetar aktivt för att föra ut tankar och idéer om hur man praktisk kan gå till väga om man vill arbeta med systematisk uppföljning och utvärdering.

LOKE (Lokal evidens) är en modell för hur man kan arbeta med systematisk uppföljning och utvärdering. Det som är karaktäristiskt för LOKE-modellen är att den utgår från den specifika verksamheten och dess syfte. Den har ett tydligt nerifrån-och-upp-perspektiv. Det är verksamheten och dess medarbetare som skapar den systematisk uppföljning utifrån det egna behovet av kunskap och lärande om sin målgrupp och hur väl insatserna leder till det tänkta resultatet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019