Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Nya former för integration

Erfarenheterna från FoU-projektet Prime är goda. Nu är båda omgångarna avslutade och projektet går in i en spridning av erfarenheter–fas.

Prime står för ”promoting integration of young migrants”. Det är ett EU-projekt, finansierat av Interreg Central Baltic, som FoU Centrum driver tillsammans med en partner i Riga i Lettland. Inriktningen i de båda länderna ser dock lite olika ut.

I Linköping och Sverige är målgruppen unga, nyanlända i åldern 18-24 år som har uppehållstillstånd. Generellt löper de en ökad risk att exkluderas socialt och hamna i utanförskap. En del dras kanske till och med in i det vi kallar parallellsamhällen. De saknar de naturliga nätverk som de flesta andra människor har.

Vad kan vi göra för att underlätta för ungdomarna att komma in i det svenska samhället? Det är huvudfrågan i Prime.

– Det är ju inte så att det inte görs någonting redan nu, men den kartläggning vi gjorde i början av projektet när det startade hösten 2017 visar att unga, nyanlända utöver kontakten med sina landsmän nästan enbart har kontakt med professionella, säger Johanna Palmstierna som tillsammans med kollegan Lina Helgstrand arbetar strukturellt och övergripande med Prime.

Även i projektet har deltagarna kontakt med professionella. Varje deltagare träffar en så kallad case manager (en socialarbetare eller HR-utbildad person) som gör ett slags bedömning över den enskildes livssituation och sedan följer ungdomen genom hela programmet. Men utöver denne case manager har varje deltagare en egen mentor.

I stort sett vem som helst kan vara mentor. Enda kravet är att vederbörande ska ha fyllt 18 år.

– Inför den första omgången annonserade vi efter mentorer bland annat på sociala medier. Då hörde många fantastiska, engagerade personer av sig, men de flesta var lite äldre. Inför omgång nummer två har vi aktivt försökt – och lyckats med – att locka yngre mentorer. Det beror på att våra deltagare har uttryckt önskemål om att få kontakt med killar och tjejer i ungefär samma ålder som de själva är i. De söker ju kompisar, berättar Johanna Palmstierna.

För att mentorer och deltagare själva ska hitta fram till de ultimata kombinationerna har man en "speed dating”.

En mentor förutsätts därefter träffa sin unika projektpartner två gånger varje månad i fem månader, samt gå på tre större aktiviteter med samma person, aktiviteter som ordnas inom ramen för Prime. Exempel på aktiviteter är studiebesök på företag, gemensamma grillkvällar och sportaktiviteter av olika slag.

Mentorerna får ett arvode på 5 000 kronor när de har fullföljt sitt uppdrag.

– Det är inte en jättestor summa pengar, men att den finns gör det lättare att rekrytera, menar Johanna Palmstierna. När projektet väl är igång tror jag att pengarna spelar en mindre roll. Vi kan se efter den första omgången att mentorer och deltagare fortsätter att träffas. Båda grupperna tycker att det har fått ut någonting av projektet. De är mycket positiva. Insatsen har gjort skillnad.

Det är en fördel att projektet är uppdelat i två omgångar. När man nu arbetar med omgång nummer två kan man dra nytta av erfarenheterna från omgång nummer ett.

Prime har sammantaget 30 deltagare i Sverige och 20 i Lettland.

– Men i Lettland är kontexten annorlunda, förklarar Johanna Palmstierna. Där finns inga asylsökande, utan deras målgrupp är framför allt unga studenter som inte kommer in i samhället. Många är av dem är av ryskt och asiatiskt ursprung. Målgruppen är delvis också något äldre, i Lettland vänder sig Prime till människor i åldern 18 till 30 år.

I augusti 2019 ska hela projektet vara avslutat.

Blir det en fortsättning? Någon form av permanent satsning?

– Det är ju det man önskar, svarar Johanna Palmstierna. Projektet är inte stort och dyrt. Totalt handlar det för den svenska delen om ungefär en miljon kronor över två år. Det är en liten investering, men den gör stor skillnad.

Text: Catarina Gisby/redakta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 oktober 2019