Öka kvaliteten och effektivisera barnutredningar

Ödeshögs kommun har beviljats FoU-medel för ett projekt som går ut på att öka kvaliteten och effektivisera myndighetsutövningen när det gäller barnutredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården. På så vis hoppas kommunen skapa en stabilare arbetssituation för de anställda, samtidigt som själva arbetet blir mera evidensbaserat.

– Ett av våra mål med det pågående projektet är att ge större utrymme för ökad reflektion och kollegialt lärande, säger Katarina Eriksson, myndighetschef i Ödeshögs kommun (till höger i bild). Sandra Engdahl arbetar som 1:e socialsekreterare (till vänster i bild).

Katarina Eriksson är myndighetschef i Ödeshög. Hon och kollegan Sandra Engdahl följde under våren 2016 en av de forsknings- och utvecklingscirklar som anordnades inom ramen för den nationella BoU-satsningen.

– Då fick vi inspiration till det arbete vi påbörjar nu, berättar hon.

I Ödeshögs kommun har man, precis som i många andra kommuner, bekymmer när det gäller utredningar med fokus på barn och ungdomar.

– Det är överhuvudtaget ont om socialsekreterare, och vi är en liten pendlingskommun som har svårt att rekrytera personal. De tjänstemän som kommer hit är många gånger nyutexaminerade och oerfarna. Så småningom flyttar de också ofta vidare till större orter, vilket innebär att vi har svårt att upprätthålla kontinuiteten i vårt arbete. När personal försvinner tappar vi fart.

Skapa systematik i arbetet

Men det är också så att många ärenden kan ta onödigt lång tid eftersom det saknas tillräckligt med struktur och tydlighet för hur man jobbar. Åtminstone uppfattar socialsekreterarna det så.

– Så vi vill utveckla en modell för såväl planering som handläggning och uppföljning, fortsätter Katarina Eriksson. Vi förbättrar på så vis både arbetsprocessen och arbetsinnehållet. Vi får systematik i arbetet och en mera attraktiv arbetsmiljö.

Projektet startar i slutet av mars i år och är planerat att hålla på till och med december 2018. Alla i arbetsgruppen i Ödeshög, totalt sex personer, är med i arbetet från första början. Handledare blir Margareta Bredmar som är knuten både till FoU Centrum och Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings universitet.

Projektet kommer att följas upp och utvärderas kontinuerligt under den tid det pågår. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019