Professionellas möten med individer som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Syftet med FoU-projektet är att utforma manual/checklistor för professionella som möter personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

En studie har gjorts för att samla in ett teoretiskt underlag för hur individer med neuropsykiatriska diagnoser tar emot kunskap och information samt använder den. Studien har vidare undersökt hur individer med neuropsykiatriska diagnoser och välfärdsorganisationens företrädare (professionella) ser på informationssituationen. Vad behöver individerna få information om och på vilket sätt ska informationen ges. Resultat av studien utmynnar i praktiska användbara informationsblad/checklistor för de professionella som möter individer med AST/ADHD. I projektets nästa steg kommer manual/checklistor att testas och följas upp praktiska situationer inför den slutliga utformningen.

Författare: Anneli Ceric & Therese Österberg , Motala kommun
Handledare FoU Centrum: Margareta Bredmar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2019